Behr Halajon Analiz Olcum Cihazı - CL10

AOX, TX, TOX Halojen Analizi Ölçüm Cihazı

Çalışma prensibi:

Kuvartz kayıkçığa yerleştirilen örnek, manyetik itici çubuk ile yüksek sıcaklıktaki fırına sürülür. Oksijen gaz akışı altında, yüksek sıcaklık ve katalizör etkisiyle oluşan HX (X: Cl,Br,I) titrasyon hücresine  gönderilir. Titrasyon hücresinde otomatik olarak gümüş iyonları ile titrasyon gerçekleştirilir ve ölçüm kulometrik olarak yapılır. Yaklaşık analiz süresi 5-7 dakika arasındadır.

İlgili Yönetmelikler:
Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği.  İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik . Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

İlgili Normlar Standartlar:
ASTM D-4744, ISO 9562, EN 1485, DIN 38409-H14, EPA 9020B, ASTM 7359-08, EPA 9076, EPA Method 1630, TS EN ISO 9562, TS EN 14077, TS EN 14582, ASTM D 4929I

 

Behr Labor-Technik S30/S50 HT: Kükürt Analizörü
Uygulamalar:
Kimyasal Analiz Cihazları
Farklı örnek tiplerinde kükürt analizi. Çelik, alaşım, karbit, seramik, çimento, mineraller, kömür, kok, yağ, kül, katalizörler, karbonatlar, toprak, sediment, plastik, katı atıklar, kum, cam


Çalışma prensibi: 
Oksijen gaz akışı altında, yüksek sıcaklıkta oksitleme, NDIR veya kulometrik ölçüm. Analiz süresi 60-120 saniyedir.
Ölçüm Aralığı: % 0.001 -%100 (örnek miktarına ve tipine bağlı)

İlgili Yönetmelikler:
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişlin Yönetmelik
Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği
Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik

İlgili Normlar/Standartlar:
TS ISO 7269, TS 329 ISO 157:1996, TS 403 ISO 320, TS 440 ISO 351, TS 2799, TS 3297, TS 6591, TS ISO 15178, TS EN 15289:2011, TS EN ISO 15350, TS EN ISO 16591, TS EN 15408, TS EN
24935, TS 7602, ASTM D 4239, ISO 4935

Ürün bilgisi ... Behr Labor-Technik S30/S50 HT: Kükürt Analizörü
C:\Users\Volkan Üstüner\Documents\NetObjects Fusion 12.0\User Sites\terralab\Assets\cihaz\Behr_Labor-Tecknik_S30S50HT_Kukurt_Analizor.jpg

 

Behr Cl10: Halojen Analiz Cihazı

Uygulamalar:
Atık yağda toplam halojen (TX)
Su ve atıksuda adsorplanabilir organik halojen (AOX)
Toprakta toplam organik halojen (TOX)


Çalışma prensibi:
Kuvartz kayıkçığa yerleştirilen örnek, manyetik itici çubuk ile yüksek sıcaklıkta fırına sürülür. Oksijen gaz akışı altında, yüksek sıcaklık ve katalizör etkisiyle oluşan HX (X: Cl, Br,I ) titrasyon hüceresine  gönderilir. Titrasyon hücresinde otomatik olarak gümüş iyonları ile titrasyon gerçekleştirilir ve ölçüm kulometrik olarak yapılır. Yaklaşık analiz süresi 5-7 dakikda arasındadır.
İlgili Yönetmelikler:
Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
İlgili Normlar Standartlar:
ASTM D-4744, ISO 9562, EN 1485, DIN 38409-H14, EPA 9020B, ASTM 7359-08, EPA 9076, EPA Method 1630,
TS EN ISO 9562, TS EN 14077, TS EN 14582, ASTM D 4929

 Behr Labor-Technik Cl10 Ürün bilgisi ..  Ürün Broşürü (Türkçe) ..

C:\Users\Volkan Üstüner\Documents\NetObjects Fusion 12.0\User Sites\terralab\Assets\cihaz\behr_Labor-Tecknik_Cl10_Halojen_Analiz_Cihazi.jpg
 

Terralab - 17.YIL

Terralab
Laboratuvar
Malzemeleri
San.Tic. A.Ş

TERRALAB©
Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş
Tic.Sicil: 125710  Mernis: 0084000614900014

Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 14/9
A.Öveçler  06460 Çankaya / Ankara / Türkiye

info@terralab.com.tr 
T: +90 312 472 73 96  |  F: +90 312 472 73 98

 

sayfa başına git