Otomatik Kurutma ve Konsantre (Evaporasyon) Sistemi

DryVap®

Kurutma su giderme konsantrasyon evaporasyon adımları ile GC, LC/MS ve LC  sistemleri öncesi önişlem zenginleştirme üniteleri

DryVap® yüksek teknolojiye sahip çözgen kurutma, çözgen evaporasyon ve örnek konsantre etme işlemlerini hepsini otomatik yapabilen yegane sistemdir. DryVap® katı faz ekstraksiyonu sonrası elde edilen organik ekstraktın kromatografik analizi öncesi su giderme (kurutma), evaporasyon (konsantre etme) adımlarını gerçekleştirmektedir. Kullanıcı gerektirmeyen özelliği sayesinde, laboratuvar operatörlerinin diğer günlük işlerle ilgilenebilmelerini ve laboratuvar verimliliğini artmasını sağlar. Ayrıca kurutma ve evaporasyon adımlarında kişiye bağlı hataların ortadan kaldırılması ile daha tutarlı ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlar. DryDisk ayırma membranı opsiyonu ile birlikte, hem su giderme (kurutma) hem de evaporasyon adımlarını 30 dakikadan kısa bir sürede tamamlar.

GC, GC/MS analizleri öncesi organik ekstraktın kurutulması ve konsantre edilmesi DryVap  ile çok daha kolaydır.

DryVap, Kuderna Danish (KD) tekniğine benzer şekilde; vakum, ısıtma, azot ile fokurdatma yöntemlerinin tümünü kullanarak hızlı evaporasyon ve hassas konsantrasyonu istenen hacmekadar sağlar.Tüm bu işlemleri yaparken, ölçümü planlanan analitin son hacimde muhafaza edilmesini sağlar.

DryVap'de her bir parametre optimize edilip, metot olarak kaydedilebilir. Kaydedilen metot, tekrar çalıştırılabilir.

 

 

Horizon Technology DryVap

Otomatik Kurutma ve
Konsantre (Evaporasyon) Sistemi

DryVap®

 

 

Horizon Technology DryVap Product Sheet
Horizon Technology DryVap Brosur

DryVap®Broşür:
DryVap® Automated In-Line Drying and Concentration System
Automated solvent drying, solvent evaporation and sample concentration

DryVap® Product Sheet
Dry compounds are only minutes away.

Uygulamalar

İçme Suyu, Yerüstü Sular, Atıksu, Deniz Suyu vb: Pestisit, PAH vb. organik bileşiklerin analizi

Gıda Güvenliği&Paketleme: Mikotoksin, AOAC, CODEX Metotlar

Santrallerde Gözlem: Furan ve Pasivator Analizleri

Çevresel ve Sağlıkta Gözlem: 1,4 Dioksan ve Nitrosamin Analizleri

Tarım ve Hayvan Sağlığı: Herbisit Analizleri

Poli Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Analizleri

Kalıntı ve Pestisit Analizleri

Poliklorlu Bifenillerin (PCB) Ve Pestisitlerin Analizleri

Dioksin /Furan Analizleri

 

Teknik Özellikler

Aseton, asetonitril, etilasetat,hekzan, metanol, DCM vb birçok solvent ile uyumludur.

Aynı anda 6 numunenin su giderimi ve evaporasyonu

Belirlenen hacme kadar evaporasyon ve otomatik kapanma

Sızdırmaz tüpler sayesinde analitik muhafaza edilmesi

4 farklı solvent ve kurutma süresi kullanımı

Eşsiz vakum-azot fokurdatma-ısıtma kombinasyonu ile evaporasyon

Herbir istasyonun bağımsız kontrolü

Solvent gerikazanım sistemi ile çevre dostu tasarım

Faklı evaporasyon tüpleri

200ml'den GC vialine evaporasyon

2 ml'den 250 ml'ye örnek hacmi

Evaporasyon tüplerinin otomatik temizlenmesi

 

Yönetmelikler

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Denetleme İzleme Parametreleri,

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

TS 266, EPA 8270D, EPA62, EPA 8270, EPA 608

sayfa başına git

TERRALAB© Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş  · Tic.Sicil: 125710 · Mernis: 0084000614900014
Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 14/9  A.Öveçler  06460 Çankaya / Ankara / Türkiye    T: +90 312 472 73 96  |  F: +90 312 472 73 98

ANASAYFA ·  HAKKIMIZDA  ·  İLETİŞİM  ·  TEMSİLCİLİKLER  ·   ETKİNLİKLER  ·  info@terralab.com.tr

Terralab Analiz Araştırma 20 Yıl