Membran Teknolojileri  Sempozyumu - İstanbul

Kimyagerler Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası İlaç Kimyası Kongresinde, spesifik saflaştırma ve zenginleştirme ünitelerimiz, temizlik prosedürüne uygun TOC sistemleri, sentez dünyası için sunduğumuz mikrodalga sentez ve peptit sentez sistemlerimiz, tüm proses işlemleri sırasında kullanılan dozajlama pompalarımız ve daha bir çok ürün gruplarımızla kongreye katıldık.

7. Uluslararası İlaç Kimyası
Kongresi

14-17 Mart 2019, Kemer / Antalya

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ile 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Uluslararası Bor Sempozyumu'na katıldık.  Bor konusunda uzman araştırmacılarca yapılan Bor içerikli ürünlerin geliştirilmesi ve arttırılmasına yönelik yapılan ArGe ve ÜrGe çalışmaları için sunduğumuz çözümlerimizi tanıttık. Temsilcisi olduğumuz Parr, Nanusurf, Elementar, Micromeritics ürünleri ile hdrotermal reaksiyon sistemleri için sağladığımız yüksek sıcaklık, yüksek basınç reaktörleri, karıştırmalı reaktörler ile elemental analiz sistemleri, BET yüzey alanı ve gözeneklilik tayin sistemleri, civalı porozimetre, atomik kuvvet mikroskobu, optik temas açısı ve yüzey gerilimi ölçüm sistemleri ile çözümlerimizi katılımcılarla paylaştık.

Uluslararası Bor Sempozyumu
(BORON 2019)

17-19 Nisan 2019, Nevşehir

35. Uluslararası Polymer
Processing Society Kongresi

26-30 Mayıs 2019 İzmir/Çeşme

Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde, 26-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 35. Uluslararası Polymer Processing Society Kongresine katıldık. Firmanın bölge satış temsilcisi Mikhail Yuryev'in de bizlere eşlik etmesiyle standımızda bulunan Biolin Scientific Attension marka ThetaLite model optik temas açısı ölçüm cihazı ile ilgili katılımcıları bilgilendirdik. Biolin Scientific markasına ek olarak Cellink, Nanosurf, Parr, Micromeritics markaları dahilinde sunulan 3D biyoprinter sistemleri, atomik kuvvet mikroskobu, QCM-D sistemleri, BET yüzey alanı ve gözeneklilik tayin sistemleri, yüksek sıcaklık, yüksek basınç reaktörleri ve karıştırmalı reaktörler ile çözümlerimizi katılımcılarla paylaştık.

VII. Ulusal Anorganik
Kimya Kongresi

19-22 Haziran 2019 - Çorum

19-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirilen VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi'ne katıldık. Katalizörler, güneş pilleri, yüzey kimyası alanında çalışan araştırmacılarla Nanosurf marka AFM sistemleri ve standımızda bulunan Biolin Scientific Attension marka ThetaLite optik tensiometre sistemlerimiz hakkında konuşma fırsatını yakaladık. Özellikle tepkime mekanizmaları çalışan ve hidrotermal reaksiyonlara yer veren araştırmacılar için Parr marka yüksek sıcaklık, yüksek basınç reaktörleri ve karıştırmalı reaktörler ile sunduğumuz çözümeri paylaştık.

31. Ulusal Kimya Kongresi

10-13 Eylül 2019 - İstanbul

10-13 Eylül 2019 tarihleri arasında Türkiye Kimya Derneği koordinatörlüğü ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenen 31.Ulusal Kimya Kongresine katıldık. Yurtiçi ve yurtdışından birçok katılımcının ve konuşmacının olduğu kongrede farklı çalışma alanlarına sahip misafirlerimiz ile onlara sunabileceğimiz çözümlerimizi görüştük. Özellikle standımızda yer alan demo cihazlarımızdan Biotage marka Turbovap serisi özel evaporasyon sistemi ve Biolin Scientific marka Theta Lite serisi kontak açısı sistemlerimize ilgi oldukça fazla idi. Bununla beraber temsilcisi olduğumuz tüm ürünlerimiz için gerekli bilgilendirme yapabilme imkanına sahip olduk. Kimyaya dair birçok konunun ele alındığı kongrede standımıza gelip bizi ziyaret eden tüm misafirlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

XX. Euroanalysis konferası

1-5 Eylül 2019 - İstanbul

01-05 eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen XX. Euroanalysis konferasında yerimizi aldık. Avrupa Kimya Topluluğu Analitik Kimya Anabilim Dalı (EuChemS Division of Analytical Chemistry) ve Türkiye Kimya Derneği'nin organizatörlüğünü üstlendiği , İstanbul Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansta  birçok katılımcı ile analitik enstrümantasyon, kültürel miras ve sanat için analitik yöntemler, biyomedikal analiz, biyomoleküler analiz, biyosensörler, kimyasal analiz, kemometri, klinik kimya, analitik kimyada eğitim, çevresel analiz ve izleme, yiyecek analizi, adli bilim, yeşil analitik kimya, laboratuvar otomasyonu, malzeme bilimi, metabolomikler, nanoanaliz, pestisit kalıntı analizi, farmasötik analiz, proteomikler ve yüzey bilimi konularında bilgi alışverişinde bulunduk. Temsilcisi olduğumuz Biotage markamızın da yetkililerin de aramızda bulunduğu konferansta standımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz.

6th MEM-TEK International
Symposium on Membrane
Technologies and Application

18-20 Kasım 2019, İstanbul

3. Uluslararası
Su ve Sağlık Kongresi

12-15 Kasım 2019, Antalya

15th Nanoscience and
Nanotechnology Conference

3-6 Kasım 2019, Antalya

24th Biomedical Science and
Technology Symposium

17-20 Ekim 2019, İzmir / Çeşme

7.Uluslararası Demir ve
Çelik Sempozyumu

26-27 Eylül 2019, İzmir

Prof. Dr. Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi'nin (MEM-TEK) düzenlediği MEMTEK 2019, 6th MEM-TEK International Symposium on Membrane Technologies and Application etkinliği, 18-20 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Swissotel'de gerçekleştirildi. Terralab A.Ş. olarak Türkiye tek yetkili temsilcisi olduğumuz Biolin Scientific'in Attension ThetaLite Auto-1 model optik temas açısı ve yüzey gerilimi ölçüm cihazının tanıtımını gerçekleştirdiğimiz bu önemli etkinlikte, membran sistemlerinde sunabileceğimiz farklı karakterizasyon teknikleriyle ilgili çözümlerimizi katılımcılarla paylaştık.

12-15 Kasım 2019 tarihleri arasında '' Suya dair herşey '' teması ile  bu sene üçüncüsü düzenlenen 3.uluslararası su ve sağlık kongresinde bizde yerimizi aldık. Kamu , özel ve akademik olarak birçok ziyaretçinin bulunduğu kongrede , bizler de Watson Marlow kimyasal dozajlama ünitelerimiz ,  Biotage Turbovap evaporator sistemlerimiz ile  standımızı renklendirdik. Su analizleri , gerekli ön işlemleri ve numune hazırlama sistemleri üzerine ziyaretimize gelen misafirlerimize gerekli bilgi alışverişinde bulunduk. Bizleri ziyaret eden tüm misafirlerimize , organizasyonu düzenleyen T.C. Sağlık Bakanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, DSİ ve İLBANK ' a teşekkürlerimizi sunarız.

3-6 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 15th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-15) kapsamında temsilcisi olduğumuz Nanosurf firmasından misafirimiz Dr. Rached Jaafar ile birlikte Nanosurf Flex-Axiom Atomik Kuvvet Mikroskobu ile farklı uygulama alanları için çözümlerimizi sunduk. Kongre süresince standımızda ayrıca CELLINK BIO-X 3 Boyutlu Biyoyazıcı ve Biolin Scientific AB Attension ThetaLite Auto-1 Temas Açısı Ölçüm cihazı ile nanoteknoloji ve nanobilim alanında sunduğumuz çözümleri araştırmacılar ile paylaştık

17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirilenen 24th Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED2019)a temsilcisi olduğumuz CELLINK BIO X 3D Biyoyazıcı ve Biolin Scientific AB Attension ThetaLite Auto-1 Temas Açısı ve Yüzey Gerilimi Ölçüm Cihazı ile katıldık. Sempozyum süresince CELLINK firmasından misafirlerimiz Saviz Ehyai, PhD ve Jim Engström, üç boyutlu biyobasım teknolojileri konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere bizlere eşlik etti.

İlk defa katılım göstermiş olduğumuz  7.Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu , 26-27 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi merkezinde düzenlendi. 1250 'nin üzeirnde delege ve ziyaretçinin olduğu , demir – çelik endüstrisine dair hammadde , yardımcı kimyasallar , sarf malzemeler , döküm işlemleri , Ar-ge faaliyetleri gibi birçok başlık altında gerçekleşen sempozyumda , biz de Elementar markamıza ait Inductor serisi İnorganik Elementel analiz cihazlarımız ile demir çelik endüstrisi laboratuvar tarafında standımıza ziyarete gelen misafirlerle çözümlerimizi paylaştık.  Tüm organizasyona ve misafirlerimizi teşekkürlerimizi sunarız.

Membran teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu -İstanbıl
Su ve Sağlık Kongresi - Antalya
Nano Bilim ve Nano Teknoloji Konferansı - Antalya
Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu - Çeşme
190923_demircelik_izmir
31. Ulusal Kimya Kongresi
Euroanalysis İstanbul
Anorganik Kimya Kongresi
Polimer Processing 2019
Uluslaraarsı Bor Sempozyumu 2019
190314_ilac_antalya

6. Biyomalzeme Günleri

9-10 Aralık 2019, İstanbul

Bu yıl Koç Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı ve 6.sı düzenlenen Biyomalzeme Günleri 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Terralab A.Ş. olarak Türkiye tek yetkili temsilcisi olduğumuz CELLINK markasının BioX model Üç Boyutlu Biyoyazıcı sistemin tanıtımını gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, özellikle biyomalzeme üretiminde son zamanların en popüler yöntemi olan biyobasım ve uygulamaları hakkında araştırmacılar ile görüşme fırsatını yakaladık. Ayrıca, topografya analizi için Nanosurf marka AFM sistemleri ve temas açısı ölçümü için Biolin Scientific Attension marka sistemler ile biyomalzeme karakterizasyonundaki çözümlerimizi paylaştık.

6. Biyomalzeme Günleri

TERRALAB© Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş  · Tic.Sicil: 125710 · Mernis: 0084000614900014
Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 14/9  A.Öveçler  06460 Çankaya / Ankara / Türkiye    T: +90 312 472 73 96  |  F: +90 312 472 73 98

ANASAYFA ·  HAKKIMIZDA  ·  İLETİŞİM  ·  TEMSİLCİLİKLER  ·   ETKİNLİKLER  ·  info@terralab.com.tr

Terralab. Analiz Araştırma. 21 yıl.