BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİ

» Biyoreaktör, fermentör, gaz analiz sistemleri.

 

ÇÖZELTİ, SUSPANSİYON POLİMER, BİYOPOLİMER KARAKTERİZASYONU CİHAZLARI

» Optik temas açısı ölçüm cihazları. Gonyometreler.

» Pirolizerler, piroliz cihazları.

 

HAVA KALİTESİ TAYİN VE ATMOSFERARAŞTIRMA CİHAZLARI

» Thermal desorber. Numune örnekleme, ve transfer üniteleri.

» Uçucu ve yarı uçucu organik maddelerin (VOC/SVOC) anlık izlenmesine yönelik TPR-MS cihazları.

 

HİDROJEN SAFLAŞTIRMA ZENGİNLEŞTİRME, DEPOLAMA ARAŞTIRMA CİHAZLARI

» Gravimetrik sorpsiyon cihazları. Gravimetrik gaz ve buhar sorpsiyon adsorpsiyon sistemleri.

» Kütle spektrometreleri. Gaz analizi için kütle spektrometreler.

 

İŞ SAĞLIĞI İZLEME VE ÖRNEKLEME CİHAZLARI

» Hava örnekleme pompaları.

» Toz ve gaz başlıklar, örnek toplama tedlar torbalar, sorbent tüpler.

 

KİMYASAL ANALİZ CİHAZLARI

» ICP spektrometreleri. TX / AOX / EOX / POX halojen tayin cihazlar.

» Organik elementel analiz cihazları. CHNS-O Civa analizörleri.

» Katı ve çamurlarda karbon ve azot tayin cihazları. Karbon kükürt tayin cihazları.

 

PERİSTALTİK POMPALAR VE HORTUMLAR

» Laboratuvar ve pilot ölçekte peristaltik pompalar.

» Endüstriyel amaçlı pompalar.

» OEM pompalar. Peristaltik pompa hortumları.

 

PLAZMA VE YÜKSEK VAKUM KARAKTERİZASYONU CİHAZLARI

» Yüklü ve nötr tanecik kütle spektrometreleri.

» Yüksek vakum proseslerinin kontrolu amaçlı kütle spektrometreleri. MS plazma problar.

 

PROSES İZLEME ve KONTROL CİHAZLARI

» Online TOC monitör.

» Kütlesel debi ölçüm (MFM) ve kontrol (MFC) cihazları.

» Gaz şartlandırma ve kütle akış kontrol sistemleri.

» Gaz analiz cihazları.

» O2 analizörler.

» NDIR TCD fotometrik gaz analizörleri.

» Gaz analiz cihazları. Gaz analizi için kütle spektrometresi.

 

REAKSİYON SİSTEMLERİ, PİLOT TESİSLER

» Biyoreaktör sistemleri.

»  Fermentörler ve biyokütlebozundurma, deney düzenekleri için entegre gaz analiz sistemleri.

» Tüp akış reaktör sistemleri.

» Sürekli karıştırmalı tank reaktör sistemi. Pilot tesisler.

 

REAKSİYON KİNETİĞİ, KATALİZÖR ARAŞTIRMA KEMİSORPSİYON DÜZENEKLERİ

» Katalizör araştırma sistemleri.

» Entegre MS gaz analizi için kütle spektrometreleri.

» O2 analizörler. NDIR, TCD, fotometrik gaz analizörleri. Solar (güneş) simulatörleri.

 

SORPSİYON, DESORPSİYON CiHAZLARI

» Kimyasal sorpsiyon (kemisorpsiyon) cihazları.

» Dinamik akışlı kimyasal sorpsiyon cihazları Buhar sorpsiyonu cihazları.

»  Statik gravimetrik kimyasal sorpsiyon cihazları.

 

SU VE ÇAMUR KALİTESİ TAYİNİ CİHAZLARI

» Toplam organik karbon TOC, toplam  azot TN analizörleri

» Purge&trap GC ve GC/MS için numune konsantratörleri.

» Su ve katılarda VOC tayini için HS headspace cihazları.

»  TX / AOX / EOX / POX halojen tayin cihazlar.

 

TOZ VE PARÇA ÖRNEKLERDE FİZİKSEL KARAKTERİZASYON CİHAZLARI

» Civa porozimetresi sistemleri.

» Mercury intrsion porosimetresi.

» BET yüzey alanı porozitive mikro gözenek boyut dağılımı ölçüm cihazları.

» Tam otomatik gazlı yoğunluk (piktometresi) ölçüm sistemleri.

» Tap&envelope density ve dinamik ölü hacim ölçüm sistemleri.

» Partikül boyutu ölçüm cihazları. Nano partikül boyutu ve zeta potansiyeli ölçüm sistemleri.

 

YÜZEY KAPLAMA CİHAZLARI

» Daldırmalı kaplama cihazları.

» DIP Coater cihazları.

» LB Langmuir -Blodgett monolayer tabaka oluşturma cihazları.

» Dönel kaplamacihazları,

» Spin Coater sistemleri.

 

YÜZEY KARAKTERİZASYON CİHAZLARI

» SIMS ikinci iyon kütle spektrometreleri.

» İyon tabancaları.

» Yüzey gerilimi, temas açısı CMC ölçüm cihazları.

» Tensiyometreler. Optik temas açısı ölçüm cihazları. Gonyometreler.

»  BET yüzey alanı, porozite, ve mikro gözenek boyut dağılımı ölçüm cihazları.

» Quartz Crystal mirobalance dissipation (CCM-D) sistemleri.

» LB Langmuir-Blodgett monolayer tabaka oluşturma cihazları.

» Yüzey plazma, rezonans cihazları.

» Surface plasmon rezonance MP/SPR cihazları.

» IR yüzey analiz cihazları.

» PM-IRRAS polarization modulation, in infrared, cihazları.

» Atomik kuvvet mikroskobu.

» Taramalı tünelleme mikroskobu.

» BAM-Brewstwr açısı mikroskopları.

» Brewster angle microscopes.

» Prolizerler. GC, GC/MS direk MS ve FT-IR için numune hazırlayıcılar.

» Interfacial shear rheometer (ISR).

terralab_urunler_uygulamalar-ii

TERRALAB© Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş  · Tic.Sicil: 125710 · Mernis: 0084000614900014
Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 14/9  A.Öveçler  06460 Çankaya / Ankara / Türkiye    T: +90 312 472 73 96  |  F: +90 312 472 73 98

ANASAYFA ·  HAKKIMIZDA  ·  İLETİŞİM  ·  TEMSİLCİLİKLER  ·   ETKİNLİKLER  ·  info@terralab.com.tr

Terralab. Analiz Araştırma. 21 yıl.