Haney Toprak Testi, toprak çalışmaları üzerinde büyük bir etki yarattı ve çalışmaları her zamankinden daha kolay ve daha doğru hale getirdi.

Sorun: Toprak sağlığını daha iyi anlamak için metodolojide standardizasyon eksikliği ve yoğun parçacıklı suların düzgün şekilde analiz edilmesi için bir cihaz eksiği.

Çözüm: Haney Toprak Testi, USDA-ARS'da görev yapan Rick Haney tarafından geliştirilmiş toprak sağlığını anlama amaçlı standartize edilmiş bir testtir, ve bu test toprak sağlığı çalışmalarında büyük etki yaratmıştır. Gelişmiş teknoloji ile beraber test, eskisine oranla oldukça kolaylaşmış ve doğruluk oranı kayda değer ölçüde artmıştır. Toprak numuneleri, kurutulur ve etken besin maddeleri tutarlılık ilkeleri esas alınarak standart yöntemler ile ekstrakte edilir. Toplam organik karbon(TOC) ve Toplam Azot(TN) su ekstratı(su ile ekstraksiyon yapılır)   Karbon - Azot (C:N) oranını görmek için ölçülür. C:N oranı, toprakta mikrobiyal aktivitenin  tahmin edilmesi adına önemli bir göstergedir. Bu iki parametre, TOC ve TN, Mr. Haney tarafından Elementar Vario TOC Cube kullanılarak, büyük bir kararlılıkla ve rahatlıkla ölçülebilmiştir.

Elementar Vario TOC Cube, toprak ekstraktındaki partikül miktarı yoğun olsa dahi özel tasarlanmış partikül metodu sayesinde, tek bir çalıştırmada Toplam Organik Karbon (TOC) ve Toplam Azot (TN) ölçümlerini yapabilmektedir. Şunu da dile getirmek lazım ki, toprak partikülleri içeren numuneleri ölçmeye yarayan bu operasyon modu, partikül içermeyen numunelerdeki performans ile aynı kararlıklıkta ve doğrulukta çalışmaktadır.

İlgili Makale: Toprakta Mikropları Etkileyen İnsan Aktivitesi

İlgili Ürün: Elementar varioTOC cube


Otomatik örnek yükleme, 50 sıvı numunesine kadar çalışabilmesiyle (karıştırma, örnek kabı içinde karıştırma dahil) beraber kolayca otomatik katı numune yükleme modülü ile değiştirilebilmektedir, katı çalışan laboratuvarlar kolaylıkla sıvı ve katı analizleri arasında geçiş yapabilirler. Otoörnekleyici tamamen ana üniteye entegre ve ekstra bench alanı gerektirmemektedir. Otoörnekleyicinin sıvıdan katıya veya katıdan sıvıya geçişi sadece 2-3 dakika içinde yapılabilmektedir

Enstrümanın ölçme prensibi, tüm bağlı karbonların okside edilerek CO2 'de dönüştürülmesine dayanmaktadır. Sıvı numuneler, 850Co bulunan yakma fırınının içerisine taşıyıcı gaz ile sıfır hava ile direk enjekte edilir. Gaz kurutulur ve Non-dispersive Infrared Dedector(NDIR) ile ölçümü yapılır.

Enjekte edilmiş örnek hacmi ve dedektörün okuduğu CO2 sinyaline göre cihaza bağlı olan bir bilgisayar Toplam Karbon miktarını hesaplar. Toplam İnorganik Karbon(TIC) otomatik olarak  Sparger(fokurdatıcı) ile asitlendirilip açığa çıkartılabilir ve  numuneden sıyrılabilir, dedektörde CO2 okuması yapılır. Toplam Organik Karbon (TOC) miktarı Toplam Karbon ve Toplam İnorganik Karbon miktarı farkından (TOC=TC-TIC) hesaplanabilir. Ek olarak, Toplam Azot TNb , TOC ile beraber aynı analiz çalıştırmasında ölçülebilir. TNb ölçülürken NO hassasiyetli bir elektrokimyasal dedektör (EC) kullanılmaktadır.

TOC, NPOC, TC, TIC, DOC, ve TN parametrelerinin tümü, yalnızca temel ünite ile ölçülebilmektedir. Ultrasaf sularda veya seyreltimemiş numunelerde ppb mertebesinde Karbon ölçümü, endüstriyel sularda 100,000 ppm'e kadar Karbon ölçümü  veya katı örneklerde 30mg mutlak Karbon miktarına kadar ölçüm aralığı gibi analiz değeri aralıkları başka hiç bir cihazda karşılık bulamazken Elementar Vario TOC Cube ile yapılabilmektedir.

Bu analiz metodu Elementar Vario TOC Cube ile bağdaşmıştır, Karbon - Azot (C:N) oranı yüksek doğrulukta hesaplanabilir ve herhangi bir toprak ile çalışılabilir.

 

Mikrobiyal Aktivite ve Toplam Organik Karbon

Toplam Organik Karbon ve Toplam Bağlı Azot (TOC / TNb)
Analizörü ile Standart Toprak Testi Nasıl Çalışır?

elementar_news_microbiyal_activite-i