Online analiz sistemleri, bir proses içerisinde belirlenen parametrelerin sürekli takibini yaparak, işlem sonucuna bağlı ürüne ait kaliteyi veya olumsuz bir durum karşısında hızla müdahale imkanını sağlayan sistemlerdir.

Skalar SP2000 Robotik Analizör

Skalar SP2000 robotik otomasyon sistemi , BOİ, KOİ, test kiti uygulamaları, pH, iletkenlik (EC), alkalinite ve diğer titrasyonlar, bulanıklık, renk, İyon Seçici Elektrot (ISE) uygulamaları, partikül boyutu dağılımı, otomatik tartım, numune filtrasyonu vb. analiz kombinasyonları veya özel uygulamalar da çözüm sağlar.

Skalar San++ Compact Otoanalizör

San++ Sürekli akış analizörlerinden , kompakt tasarımı ve en az yer kaplamasına rağmen San++ Compact aynı yüksek otomasyon seviyesini sağlar. 2-3 parametrenin otomasyonuna ihtiyaç duyan laboratuvarlar için ideal çözüm sağlar.

Su arıtma birimlerinden, endüstrinin farklı alanlarına, kullanıma bağlı olarak birçok noktada online analiz sistemleri kullanılmaktadır. Kullanıma ve takibi yapılmak istenen parametrelere bağlı olarak online analiz sistemleri farklılıklar gösterebilmektedir.

Bir arıtma biriminde kullanılan kimyasalların, arıtma işlemleri sırasında su içerisinde kalan miktarının takibinden, endüstri de soğutma suyu olarak kullanılan bir su döngüsü içerisine herhangi bir kaçak giriş olup olmadığına kadar birçok farklı noktada online analiz sistemleri bizlere yardımcı olmaktadır. Alüminyum, demir, mangan, klor, azot, fosfor, bulanık, toplam organik karbon gibi birçok parametreyi online analiz sistemleri ile takip edebiliriz.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.