Akışkan Transferi

Akışkan transferi, akışkan bir maddenin bir yerden başka bir yere aktarılması ya da transfer edilmesidir. Bu işlem, küçük hacimlerde laboratuarlarda ve büyük hacimlerde ise endüstride sıkça uygulanan bir prosestir.

Bu işlemi sağlayan cihazlara da pompa denir. Transfer edilecek akışkanın kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre farklı transfer yöntemleri ve pompalar kullanılmaktadır. Burada önemli olan kullanıcının talep etmiş olduğu akış hızı ve akışı pompanın sağlamasını istediği akış debisi ya da basıncıdır. Zira her pompanın inebileceği minimum akış hızı ve sağlayabileceği maksimum akış debisi birbirinden farklıdır. Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılabilen pompalar da mevcuttur. Bu tür pompalar ATEX özellikli pompalardır. Endüstriyi sektörler halinde düşünecek olursak her bir sektörün ihtiyacına karşılık verecek pompalarda farklılaşmaktadır. Çünkü gıda sektörüne uygun olarak üretilmiş spesifik bir pompa başka bir sektörün ihtiyacına cevap vermeyebilir. Bu da pompaların çok fazla çeşitlendirilmesine ve hemen hemen her sektörün talebine cevap verebilir bir pompanın bulunmasına yol açmıştır.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.