Toplam Organik Karbon Analiz Cihazları

Sıvı ve katı numunelerdeki toplam organik karbon (TOC) konsantrasyonu, su ve çevre analizlerinde en önemli tarama parametrelerinden biridir. Su kalitesinin değerlendirilmesi, arıtma öncesi ve sonrası kontrolör, atık bertarafı, temizlik validasyonu gibi geniş bir ölçüm alanında organik kirliliğin değerlendirilmesi her zaman gereklidir.

Yeni

Elementar acquray Toplam Organik Karbon (TOC) Analiz Cihazı

acquray, ultra saf su ve içme suyu numunelerinde TOC, TP, TN; toprak numunelerinde ise TOC, TIC ve ROC parametrelerinin yüksek enerjili UV radyasyonu ile desteklenen ıslak-kimyasal oksidasyon işlemine dayanan TOC analizörüdür.

Yeni

Elementar enviro TOC Toplam Organik Karbon (TOC) Analiz Cihazı

enviro TOC, çevresel ve atık su numuneleri için özelleştirilmiş, TOC veya TNb analizine yönelik inovatif bir tasarıma sahip bir toplam organik karbon analiz cihazıdır (TOC).

Yeni

Elementar soli TOC cube Toplam Organik Karbon (TOC) Analiz Cihazı

soli TOC cube, toplam organik karbon (TOC) ve toplam inorganik karbon (TIC) dahil oksitlenebilir karbon (ROC) ve TNb ölçme seçeneği de sunan bir toplam organik karbon (toc) analiz cihazıdır.

Yeni

Elementar vario TOC cube Toplam Organik Karbon (TOC) Analiz Cihazı

vario TOC cube, ultra saf su, endüstriyel atık su, konsantre tuz çözeltileri veya katı numune tiplerinde TOC, NPOC, TC, TIC, DOC, POC ve TNb parametrelerini ölçebilen bir toplam organik karbon (TOC) analiz cihazıdır.

Yeni

Surface Measurement Systems iGC-SEA Ters Gaz Kromotografisi Yüzey Enerjisi Analiz Sistemi

IGC-SEA, malzemelerin yüzey enerjisi özelliklerini belirlemek üzere ters gaz kromatografisi teknolojisini kullanan Yüzey Enerjisi Analizörüdür.

Toplam organik karbon verisinin incelenmesi sonucu elde edilen değerler, numune içerisinde organik bileşiklerin farklı şekilde de incelenmesi için bir yol göstericidir.

Toplam organik karbon analizleri için birden fazla teknik bulunmaktadır. Numune türüne, içerdiği konsantrasyona göre farklı teknikle ölçüm yapan toplam organik karbon analiz cihazları seçilir.

En yaygın ölçüm teknikleri, yüksek sıcaklıkta yanma ve UV radyasyonu ile kimyasal oksidasyon teknikleridir.Farklı türlerde ölçüm tekniği ile toplam organik karbon analiz cihazları kullanım yerine göre laboratuvar ölçekli sistemler ve sürekli takip için online ölçüm üniteleri olarak farklı cihaz dizaynlarına da sahiptir.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.