Uçucu ve Yarı Uçucu Organik Bileşik (S-VOC) Önişlem Üniteleri

Uçucu (VOC) organik bileşikler, kısaca çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek olan kimyasal gazlar olarak tanımlayabiliriz. Yarı uçucu Organik bileşikler (S-VOC) ise, hidrokarbonlar, aldehitler, eterler, fenoller, organik asitler, ketonlar, aminler, amidler, nitroaromatikler, poliklorlu bifeniller (PCB’ler), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar), ftalat esterleri ve nitrozaminler gibi geniş ve kimyasal yapıları birbirinden farklı bileşiklerden oluşmaktadır.

Yeni

Biotage Horizon 3100 Suda Yağ-Gres Ektraksiyon Cihazı

Horizon 3100, EPA 1664A/B ve Standart Yöntem SM 5520G metotlarına tam uyumluluk gösteren, ekstraksiyon aşamasını tam otomatik olarak yapabilen bir yağ ve gres ekstraksiyon cihazıdır.

Yeni

Biotage Horizon 5000 SPE Cihazı

Horizon 5000, SPE diski koşullandıran, numuneyi yükleyen (20 mL ile 2 L) ve analitleri kullanıcı müdahalesi olmadan ekstrakte eden üç konumlu otomatik bir disk ekstraksiyon sistemidir.

Yeni

CDS Analytical 7000C CTC PAL Uyumlu Purge & Trap Ünitesi

CDS Analytical 7000C, 7000E modeliyle ile aynı temel özellikleri sunarken “Tak ve Çalıştır” bağlantı noktasıyla dünyanın önde gelen oto-örnekleyici platformlarından CTC PAL Robotik Sistemleriyle optimize edilmiş bir Purge and Trap ünitesidir .

“Tak ve Çalıştır” bağlantı noktası ile en iyi oto-örnekleyici platformlarından CTC PAL Robotik Sistemleri ile optimize bir Purge & Trap ünitesi olan CDS Analytical 7000C, 7000E modelleri ile aynı temel özellikleri sunar.

Yeni

CDS Analytical 7000E Purge & Trap Ünitesi

CDS Analytical 7000E, sahip olduğu patentli köpük sensörü, nem kontrolü için tasarlanmış ıslak yapıda bir kapan ve orijinal değiştirilebilir numune pnömatik sistemiyle yüksek kromatografik çözünürlük sağlayan bir Purge & Trap konsantratörüdür.

Yeni

CDS Analytical 7350 Purge & Trap Otoörnekleyici

CDS Analytical 7350, rekabetçi fiyatıyla su bazlı numuneler için 7000 Purge and Trap konsantratörüyle harika bir uyum içinde çalışan 72 pozisyonlu 2. nesil bir Purge and Trap oto-örnekleyicidir.

Yeni

CDS Analytical 7450 Purge & Trap Otoörnekleyici

CDS Analytical 7450, hem su hem de toprak numunelerinde CDS Analytical 7000 Purge and Trap konsantratörüyle uyum içinde çalışan, dinamik headspace özellikli, 72 pozisyonlu 2. nesil bir Purge and Trap oto-örnekleyici ünitesidir.

Yeni

CDS Analytical 7550 Termal Desorpsiyon Otoörnekleyici

CDS Analytical 7550, 1 mm hassasiyetle 3D konumlama yapabilen, kullanıcı tarafından kalibre edilebilmesi sayesinde yaygın olarak kullanılan bütün termal desorpsiyon tüplerine uyumlu, 2. nesil bir termal desorpsiyon oto-örnekleyicisidir.

Yeni

CDS Analytical 7550S Termal Desorpsiyon Otoörnekleyici

CDS Analytical 7550S, 1 mm hassasiyetle 3D konumlama yapabilen, yaygın olarak kullanılan bütün termal desorpsiyon tüplerine uyumlu, ayrı bir termal desorpsiyon ünitesine ihtiyaç duymayan, 2. Nesil bağımsız bir oto-örnekleyicidir.

Yeni

CDS Analytical 9300 Termal Desorpsiyon Ünitesi

CDS Analytical 9300 Termal Desorpsiyon Sistemi, tek tüp desorpsiyon yapan, doğrudan iletişim ve sistem bakımı için portatif kontrolöre sahip bir termal desorpsiyon cihazıdır.

Yeni

CDS Analytical 9305 Termal Desorpsiyon Ünitesi

CDS Analytical 9305, tek tüp desorpsiyon yapan, Kütle Akış Kontrolörü (MFC) eklentisiyle neredeyse gerçek zamanlı örnekleme gerçekleştiren, doğrudan iletişim ve sistem bakımı için portatif kontrolöre sahip bir termal desorpsiyon cihazıdır.

Yeni

CDS Analytical 9350 Termal Desorpsiyon Ünitesi

CDS Analytical 9350 Termal Desorpsiyon Sistemi, **çift termal desorpsiyon tüpü destekleyen haznesiyle kesintisiz, gerçek-zamanlı **hava izlemesi yapabilen, portatif kontrolörlü bir termal desorpsiyon cihazıdır.

Bu zararlı kimyasalların, mevzuatlarda belirlenen limitler nezdinde uluslararası geçerli metotlar ile analizleri yapılmaktadır.

Genel olarak kromatografik yöntemlerden, gaz kromatografisi kullanımı ve gerekli ön işlem üniteleri ile analizler yapılmaktadır.

Su, toprak, hava gibi farklı matrislerde bulunabileceklerinden ötürü farklı ön işlem üniteleri gereksinimleri oluşmuştur.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.