RGA Kütle Spektrometre Sistemleri

RGA (Kalıntı Gaz Analizörü), endüstriyel, araştırma ve laboratuvar uygulamalarında kullanılan önemli bir analiz cihazıdır. Bu sistemler, çevresel kontrol, vakum teknolojisi, yüzey bilimi ve malzeme karakterizasyonu gibi birçok alanda kullanılır. RGA, özellikle vakum sistemlerinin güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için kritik bir rol oynar ve kalıntı gazların analizini gerçekleştirir.

Hiden Analytical IDP / IDP 1000 series RGA Kütle Spektrometre

Hiden iyon disorpsiyon probu (IDP), UHV yüzey araştırmaları tekniklerinden düşük enerjili iyonların doğrudan analizi için geliştirilmiştir. Uygulamalar elektronla uyarılan desorpsiyon, fotonla uyarılan desorpsiyon ve termal desorpsiyon çalışmalarını içerir.

Hiden Analytical HPR-30 Vakum Proses RGA

HPR-30 kalıntı gaz analizörü, gaz ve buharların vakum ortamında sürekli olarak analizi ve yüksek vakumdan atmosferik koşullara kadar olan geniş yelpazedeki örnekleme kabiliyeti ile vakumlama teşhisi için geliştirilen bir sistemdir.

Hiden Analytical EPIC/EPIC 1000 series RGA Kütle Spektrometresi

Hiden EPIC, standard kalıntı gaz analizörlerinin ötesinde ve özellikle bilimsel uygulamalarda kullanılmak için tasarlanan bir kuadrupol kütle spektrometresidir.

Hiden Analytical DLS-20 Füzyon Sistemleri RGA

DLS-20 sistemi kütle spektrometreleri hususunda üstün ürünlere ve tecrübeye sahip Hiden Analytical tarafından, hidrojen ve helyum izotopları ile hafif gazların analizi için özel olarak tasarlanmış dört kutuplu bir kütle spektrometresidir.

Hiden Analytical 3F-PIC Yüksek Hassasiyetli RGA

Hiden Analytical bünyesindeki 3F-PIC kuadrupolleri, UHV-TPD uygulamalarında yüksek hassassiyet ve zaman çözünürlüğü için gerekli dijital dedektörlere sahip üçlü filtre analizörleridir.

RGA Kütle Spektrometre Sistemleri, karmaşık gaz karışımlarının bileşimini ve konsantrasyonunu belirlemek için kullanılır. Bu sistemler, kalıntı gazların tespiti ve analizi için son derece hassas bir yöntem sunar.

Gazların bileşimini ve davranışını anlama yeteneği ile birçok farklı alanda yeni keşiflere, ürün geliştirmeye ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. RGA sistemleri, bilimsel ve endüstriyel ilerlemelerin temel taşlarından biri olarak kabul edilir.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.