Duraylı Isotop Oranı Kütle Spektrometresi (IRMS)

İzotoplar, aynı elemente ait oldukları halde çekirdeklerdeki nötron sayılarının değişik olması nedeniyle atomik ağırlıkları farklı olan atomlardır. Protonlara kıyasla nötronların sayılarının çok az veya çok fazla olması o izotopun (örneğin 14C) duraysız olmasına yol açar. Bu duraysız 'radyoizotoplar' parçalanarak duraylı maddeler oluştururlar. 12C ve 13C gibi diğer izotoplar, nötron ve proton kombinasyonları dengeli olduğu için parçalanmazlar. Bunlara duraylı izotop denilmektedir.

Yeni

Elementar BiovisION Honey

Yüksek sıcaklıkta yanma kimyası konusundaki kapsamlı bilgisiyle BiovisION Honey, diğer bal test teknolojilerine göre önemli ölçüde daha güvenilir ve daha basit bir çözüm sunarak baldaki yaygın katkı maddelerinin tespitini her zamankinden daha hızlı, daha ucuz ve daha kolay hale getiriyor.

Yeni

Elementar GC5 Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (IRMS) GC Örnekleme Ünitesi

GC5, düşük konsantrasyonlu analitler için pikomol hassasiyet seviyeleri sunarken, bileşik dönüştürme sırasında numune pikleri için kromatografik bütünlüğü koruyan, Elementar’ın sağladığı duraylı izotop oranı kütle spektrometrisi (IRMS) sistemleri için konfigüre edilebilir bir GC örnekleme ünitesidir.

Yeni

Elementar iso DUAL INLET Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (IRMS) Numune Analiz Sistemi

Dual inlet (DI) teknolojisi saf gaz, karbonat ve su analizleri için en hassas, kesin ve hassas tekniktir. Bu nedenle iso DUAL INLET, enstrümantal hassasiyetin paleoiklim modellerinin kesinliğine doğrudan katkıda bulunduğu paleoiklim uygulamalarında benzersiz bir role sahiptir.

Yeni

Elementar iso FLOW Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (IRMS) Headspace Ünitesi

iso FLOW, septumla kapatılmış şişelerde hazırlanan numunelerin izotopik analizine yönelik tam otomatik, sürekli bir akış hazırlama sistemidir. Bu numuneler yer bilimi, iklim değişikliği, gıda tağşişi, hidroloji ve klinik çalışmalar gibi çok çeşitli uygulama alanlarından elde edilebilir, böylece iso FLOW'un izotop oranı kütle spektrometresi için en esnek numune hazırlama sistemlerinden biri olması sağlanır.

Yeni

Elementar iso FLOW GHG Sera Gazları Analizi için Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (IRMS) Headspace Ünitesi

iso FLOW GHG, atmosferdeki eser konsantrasyonlarda bulunan CO2, N2O ve CH4'ün yüksek hassasiyetli izotop analizini mümkün kılmak için kriyojenik ön konsantrasyon kullanır. ISO FLOW GHG tarafından kullanılan otomatik kimyasal yakalama ve gaz kromatografi teknikleri, eser sera gazının diğer atmosferik bileşenlerden izole edilmesine ve bu düşük konsantrasyonlu gazların en yüksek hassasiyeti için izotop oranı kütle spektrometresine iletilmesine olanak tanır.

Yeni

Elementar iso TOC cube Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometrisi (IRMS) için TOC/TN Analizör

Elementar iso TOC cube elemental çevresel giriş analizörü , çözünmüş toplam organik karbon (TOC) ve çözünmüş toplam bağlı azotun (TNb) kantitatif ve izotopik analizi için yeni bir yüksek sıcaklıkta yakma yöntemi sunar.

Yeni

Elementar isoprime precisION Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (IRMS)

isoprime precisION, geniş inlet sistemleri yelpazesi ile araştırmalarda sağladığı esneklik sayesinde her numune tipinde sonuç alabilen ve son derece saf iyon optiğine sahip, piyasadaki en yüksek performansı sağlayan duraylı izotop oranı kütle spektrometresidir (IRMS).

Yeni

Elementar vario PYRO cube Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometrisi (IRMS) için Elementel Analizör

vario PYRO cube, Elementar’ın sağladığı duraylı izotop oranı kütle spektrometrisi (IRMS) sistemleri için konfigüre edilebilir bir elementel analizördür.

İzotop oranı kütle spektrometrisi (IRMS), belirli bir numunedeki kararlı izotopların göreceli bolluğunun hassas bir şekilde ölçülmesini sağlayan kütle spektrometrisinin bir uzmanlık alanıdır. Bu nispeten basit, ancak inanılmaz derecede güçlü teknoloji, gıda da taklit tağşiş, petrokimya, aroma endüstrisi, paleoiklim çalışmalarında, kriminalden adli tıpa, arkeolojiden su ekosistemlerine, spor doping analizlerinden toprak bilimine ve aradaki birçok durağa kadar uzanan geniş bir uygulama yelpazesinde daha derin bir anlayış geliştirmiştir.

Bu çeşitlilikte uygulama alanlarına uyum sağlamak için, kararlı izotop analizinizde IRMS ünitesini destekleyecek olan çevresel giriş ve yazılım gereksinimleri bulunmaktadır.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.