Fermentasyon tanklarında, biyoreaktörlerde, gaz üretim tesislerinde, gaz ayrıştırma çalışmalarında, yüksek saflıkta gazların analizinde, petrol aramada, çözünmüş gazların tayininde, biyogaz üretiminde, katalizör geliştirmede, piroliz ünitelerinde ve yeşil hidrojen üretiminde elde edilen veya sisteme reaktif olarak verilen gazların kantitatif takibi ve karakterizasyonunda gaz analiz sistemleri hayati öneme sahiptir.

Yeni

Hiden Analytical QGA 2.0 Gaz Analizörü

Hiden Analytical QGA 2.0, çok sevilen ve yaygın kullanılan öncülü QGA sisteminin performans ve kullanım kolaylığı bakımından iyileştirilmesiyle ortaya çıkmış yeni nesil gaz analizörüdür. Hafif, kullanıcı dostu ve çevreye duyarlı yeni tasarımıyla analiz ihtiyaçlarınız için güçlü ve eksiksiz çözümler sunuyor.  

Yeni

Hiden Analytical HPR-20 DLS Yüksek Çözünürlüklü Hafif Gaz Analizi Kütle Spektrometresi

Atmosferik basınç değerine yakın koşullardaki gaz ve buharların sürekli analizi için geliştirilen HPR-20 DLS gaz analizörü, sahip olduğu alternatif giriş seçenekleri ile farklı uygulamalara yönelik olarak da konfigüre edilebilmektedir.

Yeni

Hiden Analytical HPR-20 EGA TGA Çıkışı Gaz Analizörü

Termogravimetrik analizörden (TGA) çıkan gaz ve buharların sürekli analizi için geliştirilen HPR-20 EGA gaz analizörü, sahip olduğu özel EGASoft yazılımı ile kütle spectral verilerinin TGA’nızın yazılımına doğrudan iletilmesini sağlayacak formatlarda veri aktarımını mümkün kılar.

Yeni

Hiden Analytical HPR-20 EPIC Elektron Etkili Gaz Analizörü

Atmosferik basınç değerine yakın koşullardaki gaz ve buharların sürekli analizi için geliştirilen HPR-20 EPIC gaz analizörü, sahip olduğu alternatif giriş seçenekleri ile farklı uygulamalara yönelik olarak da konfigüre edilebilmektedir.

Yeni

Hiden Analytical HPR-20 R&D Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektrometresi

HPR-20 R&D, gaz analiz sistemi, gazların ve buharların gerçek zamanlı analizinde ileri düzeyde araştırma çalışmalar için tasarlanmış, özel opsiyonları aracılığı ile çok yönlü çözümler sağlayabilen masaüstü bir yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresidir.

Yeni

Hiden Analytical HPR-20 TMS Düşük Konsantrasyonlu Gaz Analizi için Kütle Spektroskopisi

Atmosferik basınç değerine yakın koşullardaki gaz ve buharların sürekli analizi için geliştirilen HPR-20 TMS gaz analizörü, sahip olduğu alternatif giriş seçenekleri ile farklı uygulamalara yönelik olarak da konfigüre edilebilmektedir.

Yeni

Hiden Analytical HPR-40 DEMS Elektrokimyasal Gaz Analizi için Kütle Spektrometresi

Diferansiyel Elektrokimyasal Kütle Spektrometresi (DEMS), elektrokimyasal yarı hücre deneyini, kütle spektrometresi ile birleştiren analitik bir tekniktir. HPR-40 DEMS sistemi bu tekniği kullanarak gaz halindeki veya uçucu elektrokimyasal reaktanların, reaksiyon ara maddelerinin ve ürünlerin gerçek zamanlı olarak analiz edilmesini sağlar.

Yeni

Hiden Analytical HPR-40 DSA Çözünmüş Tür Gaz Analiz Kütle Spekrometresi

Membran girişli kütle spektrometresi (MIMS) sıvı numunelerden çözünmüş gaz analizi için denenmiş ve güvenilir bir tekniktir. Özellikle çevresel izleme analizlerinde yer altı suyundaki düşük konsantrasyondaki kirleticilerin saptanması gibi tekrarlanabilirlik ve hassasiyet gerektiren uygulamalarda başarı ile kullanılır.

Yeni

Hiden Analytical HPR-70 Kesikli Gaz Analiz Kütle Spektrometresi

Kuadrupol kütle spektrometreleri ile gaz analizinde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve kaliteli sistemleri ile öne çıkan Hiden Analytical bünyesindeki HPR-70 sistemi, atmosfer ya da bu değere yakın basınçlardaki az miktarlardaki gaz analizleri için idealdir.

Yeni

Hiden Analytical HPR-90 Kapalı Ambalaj Gaz Analizi Kütle Spektrometresi

Ampul gibi kapalı bir hacim içerisindeki gazın paket kırılarak/açılarak analiz edilmesini sağlayan HPR-90, dahilindeki delici birim, UHV manifold ve örnekleme sistemi ile bu özel çalışmayı mümkün kılar.

Yeni

Hiden Analytical QGA Gerçek Zamanlı Gaz Analiz Kütle Spektrometresi

QGA Gaz Analizörü, kütle spektrometrelerinin tasarımı ve geliştirmesinde 35 yılın üzerinde tecrübeye sahip olan Hiden Analytical’ın bu kategorideki öne çıkan ürünlerinden biridir.

Yeni

Hiden Analytical QIC BioStream Fermentör Sistemleri için Gaz/Buhar Analizörü

QIC Biostream birden fazla biyoreaktörde gerçekleşen fermentasyon işleminde ortaya çıkan gaz ve buharların analizleri için geliştirilen gaz/ buhar analizörüdür.

Yeni

Hiden Analytical QIC MultiStream Çoklu Girişli Gaz Analizörü

QIC Multistream, proses süresince ortaya çıkan buhar ya da gazların trend analizlerinin gerçek zamanlı olarak yapılması oldukça önem arz eden verilerin elde edilmesini sağlayan bir çoklu girişli gaz analizörüdür.

Yeni

Surface Measurement Systems VPA Buhar Basıncı Tayin Cihazı

SMS VPA, katıların, sıvıların ve yağların buhar basıncını ölçmek üzere gelişmiş bir dinamik gravimetrik teknik olan Knudsen Efüzyon Yöntemini kullanan Buhar Basıncı Analizörü (VPA)’dür.

Gaz analiz sistemlerinde MBMS, DEMS, MIMS, OEMS, TMS gibi kütle spektroskopi metotlarından faydalanılır. Analizler gerçek zamanlı veya kesikli yapılabilir. Analiz hassasiyeti ppb-%100 aralığındadır.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.