Termogravimetrik Analiz Cihazları

Termogravimetrik Analiz (TGA), kontrollü bir atmosfer altında, uçucu bileşiklerin buharlaşması, dehidrasyon, termal bozunma, oksidasyon ve piroliz gibi sebeplerle yaşanan kütle değişiminin sıcaklık veya zamana göre fonksiyonunu veren bir analiz tekniğidir. İlk olarak 1903 yılında Nernst ve Riesenfeld tarafından mineral araştırmalarında uygulanan bu metot genelde kalitatif bir teknik olarak görülse de günümüzde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kantatif sonuçlar elde edilen uygulamalar da geliştirilmiştir.

Yeni

Precisa prepASH 340 Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

Series 340 EM prepASH kül, nem, uçucu madde, kızdırma kaybı (LOI) ve sabit karbon analizlerini aynı anda yapabilen tam otomatik bir termogravimetrik analiz cihazıdır.

Numune kütlesi belirli aralıklarla cihazın içindeki hassas terazi aracılığıyla otomatik olarak ölçülür. Deneyin yapılacağı atmosfer kullanıcı ihtiyaçlarına göre inert veya reaktif olabilir.

TGA metodu, malzemelerin karakterizasyonu ve teyidi için çevre, gıda, ilaç, petrokimya, yakıt, maden, çimento ve üretim gibi birçok sektörde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır

TGA Cihazları, su kaybı, solvent kaybı, uçucu madde, ateş zaiyatı, plastikleştirici madde kaybı, dekarboksilasyon, piroliz, oksidasyon-yanma, bozunma, termal kararlılık, karbon nanotüpler üzerinde kalan metalik katalitik kalıntı miktarı ve kül tayini gibi birçok parametrede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.