Madencilik

Madencilik

Dünya tarihi boyunca gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah düzeyine ulaşmaları konusunda en önemli faktörlerden biri olan ve insan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan maden sektörü, gerek ekonomiye doğrudan yaptığı katkılar, gerekse ekonominin diğer alanlarına, özellikle imalat sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle özel bir öneme sahiptir.

Madencilik

Bor

Doğada 230’dan fazla mineral formuyla bulunan bor, dünya genelinde kullanım alanı en geniş elementlerden biridir.

Madencilik

Cevher

Cevher, Dünya'nın kabuğunda bir veya daha fazla değerli mineral birikintisidir. En değerli cevher yatakları, bakır, altın ve demir gibi endüstri ve ticaret için çok önemli olan metalleri içerir.

Madencilik

Kömür ve Kok

Günümüzde küresel enerji tüketiminin en önemli bileşeni olan kömür elektrik üretimi, ısınma ve sanayi gibi sektörlerde büyük talep görmektedir. Kömürün yüksek sıcaklık altında oksijensiz ortamda ısıtılmasıyla bünyesindeki uçucu maddeleri kaybetmiş türüne ise kok kömürü denir. Üretilen kok kömürünün %95’i demir - çelik sektöründe kullanılır.

Madencilik

Mineraller

Madencilik, denizler de dahil olmak üzere Dünya yüzeyinden yararlı minerallerin çıkarılması işlemidir. Birkaç istisna dışında mineral, doğada bulunan, belirli bir kimyasal bileşime ve ayırt edici fiziksel özelliklere veya moleküler yapıya sahip inorganik bir maddedir.

Sektörler arasında en yüksek katma değer ve istihdam yaratma kapasitesine sahip olan madencilik sektörü, daha çok kırsal alanlara yakın yerlerde gerçekleştirildiği için kente olan göçü önlemekte ve bölgesel kalkınmayı da hızlandırmaktadır.

Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. MTA verilerine göre, dünyada 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri itibarıyla 28’inci sırada yer alan ülkemiz, maden çeşitliliği açısından ise 10’uncu sırada bulunmaktadır

Maden sektörünün dünya çapında her geçen gün önemi artarken, ürün portföyümüzde maden kaynağı belirleme aşamasında olduğu kadar cevher analizi için de önem teşkil eden karakterizasyon çözümlerimiz, inorganik maddelerde sağladığımız elementel analiz ölçümleri sağlayan elemental analiz cihazlarımız, modern madencilik operasyonları ve işleme tesislerinde kullanılan kimyasal dozajlama pompalarımız ve sağladığımız diğer pek çok çözüm için bize ulaşabilirsiniz.

Madencilik sektörü ile ilgili haberler

Madencilik sektörü ile ilgili Terralab ekosistemindeki son güncellemeler aşağıdaki gibidir.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sürdürülebilir fayda.

Müşterilerimizin değer zincirlerini anlayarak, doğru tanımlanan ihtiyaçlar için doğru konfigüre edilmiş çözümler sunuyoruz. Satış ve sonrası süreçlerde 25 yıllık birikimimizi müşterilerimizin memnuniyetini oluşturmaya yanstıyoruz.

İletişim

Sizin ihtiyaçlarınızı ve amaçlarınızı özümsemek için sizi dinliyoruz.

Uzmanlık

Süreçlerinizi istediğiniz noktaya taşıyacak çözümü oluşturuyor ve sürekliliğini sağlıyoruz.

Güven

Güvenilir sonuçlara en verimli şekilde ulaştıracak rotayıbirlikte oluşturuyoruz.