Reaksiyon sistemleri sıcaklık, basınç, karıştırma hızı, reaktan bileşimi, reaksiyon atmosferi gibi parametrelerin kullanıcı tarafından kontrol altında tutularak en optimum sonuçlara ulaşılmasına imkân tanıyan özelleştirilebilir sistemlerdir. Çalışılacak malzemelerin özelliklerine göre birçok iç hacim seçeneğiyle farklı alaşımlardan imal edilebilirler.

Yeni

Micromeritics PID Pilot Plants Reaktörler

PID Effi Microreactor, katalizörlerin aktivitesini ve seçiciliğini ölçmek için oldukça gelişmiş bir modüler laboratuvar sistemidir. Effi Microreactor, tarama sürecinizde hem katalizör geliştirme hem de fabrika raporlama aşamalarınızda zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmeniz için geliştirilmiştir.

Yeni

Parr Instrument Company 2500 Serisi Çoklu Karıştırmalı Mikroreaktör Sistemleri

2500 serisi mikro batch reaktör sistemi, yüksek basınç-sıcaklık değerlerinde ve düşük hacimde gerçekleşen araştırmalarınızı eşzamanlı olarak gerçekleştirebilmeniz için tasarlanmış oldukça az yer kaplayan entegre bir sistemdir.

Yeni

Parr Instrument Company 3900 Serisi Karıştırmalı Hidrejenatör

3900 serisi, reaktantların katalizör varlığında 80°C ve 60 psi’a kadar hidrojen ile etkileşime sokulması amacıyla tasarlanan hidrojenasyon sistemleridir.

Yeni

Parr Instrument Company 4500 Serisi Karıştırmalı Reaktör Sistemleri

Parr Instrument Company, standart raf ürünleri yanı sıra “Let us build one for you” felsefesi ile desteklediği kullanıcı odaklı sistemlerinden olan 4500 serisi karıştırmalı reaktörler, hem mL düzeyinde hacim seçenekleri ile laboratuvar çalışmalarınızda, hem de 20 L’ye kadar olan opsiyonlar ile pilot ve pilot-öncesi üretimlerinizde sizlere esnek çözümler sağlıyor.

Yeni

Parr Instrument Company 4878 Otomatik Sıvı Örnekleyici

Yüksek sıcaklık ve basınç reaktörlerinde sıvı numune örnekleme çalışmalarında emniyetli ve güvenilir bir çözüm sağlarken operatör müdahalesini ortadan kaldıran 4878 Otomatik Sıvı Örnekleyici ile tanışın.

Yeni

Parr Instrument Company 5000 Serisi Çoklu Karıştırmalı Reaktör Sistemleri

5500 serisi çoklu reaktör sistemi, yüksek basınç-sıcaklık değerlerinde gerçekleşen ve yüksek girdi gerektiren araştırmalarınızı eşzamanlı olarak gerçekleştirebilmeniz için tasarlanmış bütünleşik bir sistemdir.

Yeni

Parr Instrument Company 5100 Serisi Karıştırmalı Cam Reaktör Sistemleri

5100 Serisi cam reaktörler, nispeten yüksek basınçlarda gerçekleşen, karışma evresini, reaksiyondaki renk ya da faz değişimini direk gözlemlemek isteyen kullanıcılara geniş yelpazede çözümler sağlamaktadır.

Yeni

Parr Instrument Company 5400 Serisi Tübüler Reaktörler

5400 serisi reaktörler; polimerizasyon, karbonilasyon, kraking ve buharlı reformlama gibi uygulamalarda, homojen ya da katalizör veya diğer katı partiküller varlığında heterojen reaksiyonlarda kullanılmaktadır.

Yeni

Parr Instrument Company 5410 Akışkan Yataklı Reaktörler Tübüler Reaktörler

Temel olarak gaz akışı destekli, katalizör ya da diğer katı partiküllerden oluşan bir yatak ile tasarlanan 5410 Akışkan Yataklı Reaktörler, katalizör yüklenmesi ya da değişimi konusunda sağladığı kolaylıklar ile diğer tübular yapılı reaktörlerden ayrılmaktadır.

Yeni

Parr Instrument Company 5420 Dokunmatik Kontrollü Akışkan Yataklı Reaktörler Tübüler Reaktörler

Temel olarak gaz akışı destekli, katalizör ya da diğer katı partiküllerden oluşan bir yatak ile tasarlanan 5410 Akışkan Yataklı Reaktörler, katalizör yüklenmesi ya da değişimi konusunda sağladığı kolaylıklar ile diğer tübular yapılı reaktörlerden ayrılmaktadır.

Yeni

Parr Instrument Company 5500 Serisi Kompakt Reaktörler

5500 Serisi, Parr Instrument Company mikro reaktörler sınıfı 4500 serisindeki ürünleri 4560 ve 4590 temel alınarak geliştirilerek üretilmiş yüksek basınç reaktörleridir.

Yeni

Parr Instrument Company 8500 Serisi Büyük Ölçekli Karıştırmalı Reaktör Sistemleri

50 L ve 100 L seçeneklerine sahip 8500 Serisi karıştırıcılı reaktörler, Parr tarafından sunulan en büyük hacimli reaktörlerdir.

Yeni

Parr Instrument Company Paralel Reaktörler Çoklu Karıştırmalı Reaktör Sistemleri

Parr Instrument Company Paralel Reaktörler yüksek kapasiteli tarama, kombinatoryal kimya, korozyon ve katalizör testleri gibi birçok amaçla kullanılabilen çoklu rektör sistemleridir.

Yeni

Parr Instrument Company Özel Tasarım Reaktörler Karıştırmalı Reaktör Sistemleri

Özel Tasarım Reaktörler, Parr Instrument Company bünyesindeki uzman mühendis ve üretim ekibiyle, müşterilerin ihtiyaçlarına en hızlı ve hassas şekilde yanıt verecek şekilde tasarlanıp üretilen, yüksek basınç ve sıcaklıklarda çalışabilen reaktörelerdir.

Homojen veya heterojen katalizör kullanımına olanak tanıyan kesintisiz akışlı tübüler reaktörler, hidrojenasyon sistemleri, karıştırıcılı veya karıştırıcısız reaksiyon kapları bu tip sistemlere örnek verilebilir. Bu sistemlere Kütle Akış Kontrolörü, katı ve sıvı besleme, periyodik numune alma gibi özellikler eklenebilir. Ayrıca paralel bağlanarak çoklu sistemlere dönüştürülebilir ve yüksek iş yüküne sahip araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanabilir. Sistemlere bağlanacak kontrolcüler sayesinde tüm parametrelerin bilgisayar yazılımıyla yönetilmesi sağlanabilir.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.