Karbon bazlı organik malzemelerin oksijensiz ortamda ısıtılarak termal bozunuma uğratılması süreci piroliz olarak adlandırılır. Bu işlem sonucu elde edilen ve ekonomik değere sahip katı sıvı ve gaz piroliz ürünleri atık yönetimi konusunda sürdürülebilir stratejiler oluşturulmasına olanak tanır.

Yeni

CDS Analytical 4000 Piroliz Cihazı

CDS Analytical 4000 Pyroprobe, pirolize çok sık ihtiyaç duymayan kullanıcılar için tasarlanmış, tüm GC marka ve modelleriyle uyumlu, hafif ve kompakt bir piroliz ünitesidir.

Yeni

CDS Analytical 5200 HPR Piroliz Cihazı

CDS Analytical 5200 HPR Pyroprobe, piroliz gazını bir katalizör yatağından geçirdikten sonra trap haznesinde toplayıp GC cihazına göndererek kullanıcının yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında, küçük ölçeklerde analiz yapabilmesine imkân tanıyan yüksek basınçlı piroliz mini reaktörüdür.

Yeni

CDS Analytical 6150 Piroliz Cihazı

CDS Analytical 6150 Pyroprobe, 30 adete kadar sıcaklık programı seviyesine sahip, devrim niteliğindeki Drop-In-Sample-Chamber (DISC) özelliği ile numunelerin dikey olarak beslenmesine olanak tanıyarak numune hazırlama süresini düşüren 6. nesil bir piroliz cihazıdır.

Yeni

CDS Analytical 6200 Piroliz Cihazı

CDS Analytical 6200 Pyroprobe, analitik trap haznesiyle yavaş piroliz hızlarında analitlerin toplanmasına olanak tanıyan, Drop-In-Sample-Chamber (DISC) Teknolojisi ile numune hazırlama süresini kısaltan bir piroliz ünitesidir.

Giderek yaygınlaşan piroliz tesislerinde plastik, petrol, atık yağ, lastik, kauçuk ve her türlü tarım-hayvancılık atığının pirolizi sonucu elde edilen katı ürünlerin bazıları gübre olarak veya toprak ıslahında kullanılabilirken, sıvı ürünler yüksek kalorifik değerli yakıtlara dönüştürülebilir. Gaz ürünler ise genellikle tesisin enerji ihtiyacını karşılamak için yakılır.

Katı, sıvı ve gaz formuna sahip piroliz ürünlerinin tayini için laboratuvar ölçeğinde yapılacak testler, maliyet ve zaman açısından kullanıcı için büyük avantajlar sunar.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.