Çevre

Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşam ortamlarını oluşturan hava, su ve toprak gibi alanları kapsamaktadır.

Çevre

Atık Su ve Yüzey Suları

Atık su ve yüzey suları, doğal su kaynaklarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturur ve insanların yaşamını sürdürmek için elzemdir. Ancak, sanayileşme, kentsel büyüme ve tarım gibi etkenlerle birlikte, bu suların kirlenme riski giderek artmaktadır. Bu nedenle, atık su ve yüzey sularının düzenli olarak analiz edilmesi ve izlenmesi büyük bir önem taşır.

Çevre

İçme Suyu

Renksiz, kokusuz, berrak ve sağlığa zarar verebilecek mikrobiyolojik ve kimyasal kirleticilerden arındırılmış aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri uygun ve yeterli miktarda içeren su içme suyu olarak adlandırılır.

Çevre

Katı Atıklar

Kullanım ömrünü tamamlamış ve yaşam alanından uzaklaştırılması gereken her türlü katı madde ve arıtma çamuru katı atık olarak adlandırılır. Evsel, endüstriyel, tehlikeli, tıbbi, biyolojik bozunur / bozunmaz ve özel nitelikli gibi bazı ana başlıklar altında kategorize edilen katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, geri dönüştürülmesi ve bertarafı gibi konular atık yönetiminde en önemli gündem maddelerindendir.

Denizler, göller, akarsular, bataklıklar, kumsallar, ormanlar, tarım alanları, dalyanlar, kırlar ve dağlar çevreyi oluşturan alanlar arasında yer alır. Bu alanlar, canlıların üreme ve beslenme ortamlarını sağlar. İnsanlar açısından çevre, diğer insanlarla olan ilişkileri ve etkileşimleri sürecinde tüm canlı ve cansız varlıklarla olan ilişkilerini kapsar.

Bir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur. Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Birbirine bağlı ilişkiler sistemi üzerine kurulu olan çevrenin bozulması ile çevre kirliliği veya başka bir tabirle çevresel sorunlar oluşmuştur.

Çevresel kirliliğinin sebeplerini , hangi mertebede olduğunu , bunlar için ne tür önlemler alınması ve bunları gidermek için ne tür ürünler geliştirilmesi her zaman öncelik teşkil etmiştir. Bu noktada ürün portföyümüzde yer alan çözümlerimiz ile gerek rutin analizler gerek araştırma geliştirme adına sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz.

Çevre sektörü ile ilgili haberler

Çevre sektörü ile ilgili Terralab ekosistemindeki son güncellemeler aşağıdaki gibidir.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sürdürülebilir fayda.

Müşterilerimizin değer zincirlerini anlayarak, doğru tanımlanan ihtiyaçlar için doğru konfigüre edilmiş çözümler sunuyoruz. Satış ve sonrası süreçlerde 25 yıllık birikimimizi müşterilerimizin memnuniyetini oluşturmaya yanstıyoruz.

İletişim

Sizin ihtiyaçlarınızı ve amaçlarınızı özümsemek için sizi dinliyoruz.

Uzmanlık

Süreçlerinizi istediğiniz noktaya taşıyacak çözümü oluşturuyor ve sürekliliğini sağlıyoruz.

Güven

Güvenilir sonuçlara en verimli şekilde ulaştıracak rotayıbirlikte oluşturuyoruz.