İnce Film Oluşturma ve Karakterizasyon Sistemleri

İnce film nanometre ila bir kaç mikrometreye kadar kalınlığı olan katmanlardır. Nanometre seviyesindeki filmler çoğunlukla tek katman tabakalardır. İnce filmlerin keşfi ve başarılabilmesi ile manyetik kayıt elemanları, elektronik yarı-iletken malzemeler, LEDler, optik kaplamalar, malzeme dayanımını arttıran kaplamalar, enerji üretimi (güneş pilleri) ve enerji depolama (ince film bataryalar) ya da ince film ilaç salımı gibi ürünler mümkün kılınarak mikroelektronik, nanoteknoloji, güneş pilleri, fonksiyonel paneller, optik, fotonik, tekstil, kimya, biyoloji ve tıp alanlarına önemli katkılar sağlanmıştır.

Yeni

BioNavis MP-SPR Navi 200 OTSO Multi Parametrik Yüzey Plazmon Rezonans Cihazı

MP-SPR Navi 200 OTSO, giriş seviye yarı-otomatik bir Multi Parametrik SPR sistemidir. Sistem özellikle gaz ölçümleri, ince film karakterizasyonu ve öğretim amaçları için tercih edilir. Sistemin açık tasarımı, farklı aksesuarlarla kullanımına imkan tanır.

Yeni

BioNavis MP-SPR Navi 210A VASA Multi Parametrik Yüzey Plazmon Rezonans Cihazı

MP-SPR Navi 210A VASA, 6 numune kapasiteli oto-örnekleyiciye sahip bir Multi Parametrik SPR sistemidir. Sistemin akış hücre hortumlarının geniş iç çapı ve 6 numuneli otomasyonu sayesinde özellikle malzeme karakterizasyonu ve nanopartikül araştırmaları için idealdir.

Yeni

BioNavis MP-SPR Navi 220A NAALI Multi Parametrik Yüzey Plazmon Rezonans Cihazı

MP-SPR Navi 220A NAALI özellikle yaşam bilimleri uygulamaları için geliştirilmiş, well-plate otomasyonuna sahip bir Multi Parametrik SPR sistemidir. Sistem PureKinetics ile bağlanma kinetiği analizlerini gerçekleştirmenin yanısıra yapısal değişiklikler ve katman özelliklerinin belirlenmesine imkan sunar.

Yeni

BioNavis MP-SPR Navi 400 KONTIO Multi Parametrik Yüzey Plazmon Rezonans Cihazı

MP-SPR Navi 400 KONTIO, giriş seviye yarı-otomatik ve modüler bir Multi Parametrik SPR sistemidir. Sistem özellikle hücre yapışması ve hücreler arası etkileşimleri tanımlı fizyolojik koşullarda ölçmek için geliştirilmiştir. Sistem, hücre kültürü gibi karmaşık ve ham sıvı ortamlarında çalışmak için uygundur.

Yeni

BioNavis MP-SPR Navi 410A KAURIS Multi Parametrik Yüzey Plazmon Rezonans Cihazı

MP-SPR Navi 410A KAURIS, yaşam bilimleri çalışmaları için geliştirilmiş 7li oto-örnekleyiciye sahip bir Multi Parametrik SPR sistemidir. Eş-zamanlı analizi sağlayan 4 akış kanalı ve oto-örnekleyici sistemi hem katman karakterizasyonu hem de afinite ve bağlanma kinetiği çalışmaları için güçlü bir araç haline getirmiştir.

Yeni

BioNavis MP-SPR Navi 420A ILVES Multi Parametrik Yüzey Plazmon Rezonans Cihazı

MP-SPR Navi 420A ILVES, moleküler etkileşim çalışmalarında yüksek verim sağlamak üzere geliştirilmiş bir Multi Parametrik SPR sistemidir. Eş-zamanlı analizi sağlayan ve çok düşük ölü hacime sahip 4 akış kanalı sistemin küçük molekül ve antikor etkileşim ölçümleri için tercih edilmesini sağlar.

Yeni

Biolin Scientific KSV Nima ISR Flip Arayüzey Kesme Reometre Cihazı

KSV NIMA ISR FLIP, hava-sıvı ve sıvı-sıvı arayüzlerinde viskoelastisitenin oldukça hassas ölçümlerini sağlayan arayüz kayma reometresidir.

Yeni

Biolin Scientific KSV Nima Langmuir & Langmuir-Blodgett Throughs Monotabaka Oluşturma ve Kaplama Cihazı

KSV NIMA Langmuir & Langmuir Blodgett sistemleri kontrollü paketleme yoğunluğu ile ince film kaplamalar oluşturmak için yüksek hassasiyetli monotabaka oluşturma sistemleridir.

Yeni

Biolin Scientific KSV Nima MicroBAM Brewster Açısı Mikroskobu

MicroBAM, bir Langmuir teknesinde hava-su arayüzünde tek tabakaları görselleştirme imkanı sağlayan brewster açı mikroskobudur.

Yeni

Biolin Scientific QSense Analyzer Çok Kanallı QCM-D Sistemi

QSense Analyzer Çoklu Kanallı QCM-D Sistemi, yüksek kalitede hızlı numune işleme kapasitesine sahip bir QCM-D sistemidir.

Yeni

Biolin Scientific QSense Explorer QCM-D Sistemi

QSense Explorer QCM-D sistemi, farklı deneysel yöntemlerin bir arada kullanımlasına olanak sağlayan tek kanallı bir sistemdir. Ham veriyi gerçek-zamanlı olarak görüntülemenize ek olarak, kütle/kalınlık, viskoelastik özellikler, adsorpsiyon oranları gibi parametreleri de analiz edebilirsiniz. Sistemin sahip olduğu değiştirilebilir akış modülü sayesinde QCM-D ölçümlerinizi farklı tekniklerle bir arada kullanabilirsiniz.

Yeni

Biolin Scientific QSense High Pressure Yüksek Basınç QCM-D Sistemi

QSense High Pressure QCM-D Sistemi ile deneysel planınızı yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşullarında keşfetme fırsatını elde edebilirsiniz.

Yeni

Biolin Scientific QSense Initiator QCM-D Sistemi

QSense Initiator QCM-D sistemi gerçek-zamanlı yüzey etkileşimlerini görüntülemeniz için QCM-D sisteminin temel fonksiyonlarına sahip tek kanallı ve sabit modüllü giriş model sistemdir.

Yeni

Biolin Scientific QSense Omni QCM-D Sistemi

QSense Omni, ince film yüzeylerinde kütle, kalınlık ve viskoelastik özelliklerin değişimini QCM-D yöntemi ile ölçen geliştirilebilir özellikte bir sistemdir.

Yeni

Biolin Scientific QSense Pro Tam Otomatik Çok Kanallı QCM-D Sistemi

QSense Pro otomatik çoklu kanallı QCM-D sistemi büyük ölçekli analizleriniz için tam otomasyon sağlayan gelişmiş bir QCM-D sistemidir.

Yeni

Hiden Analytical AutoSIMS Otomatik İkincil İyon Kütle Spektrometresi

Nano-ölçekli derinlik profili ve kantitatif yüzey analizi hususlarında tasarladığı ikincil iyon-kütle spektrometreleri ile öne çıkan Hiden Analytical bünyesindeki; rutin ve tekrarlı analizlerde operatör müdahelesini ortadan kaldıran AutoSIMS sistemi ile tanışın!

Yeni

Hiden Analytical Compact SIMS Kompakt İkincil İyon Kütle Spektrometresi

Katman yapılarındaki yüzey kirliliği ya da barındırdığı safsızlıkların karakterizasyonunda hızlı ve kolay bir çözüm sağlayan Compact SIMS sistemi ile tanışın!

Yeni

Hiden Analytical EQS SIMS Dedektörü

Hiden EQS, katı numunelerden elde edilen hem pozitif hem de negative yüklü ikincil iyonların kütle spectral analizi için geliştirilmiş, eşsiz bir elektrostatik ve kuadrupol SIMS dedektörüdür.

Yeni

Hiden Analytical IMP-EPD İyon Aşındırıcı Takip Sistemi

Manyetik ince film, yüksek sıcaklık super-iletken ve III-V yarı-iletken çalışmalarında kanıtlanmış bir sistem olan Hiden IMP-EPD ikincil iyon kütle spektrometresi (SIMS), üstün proses kontrolü sağlayan algoritmalar ile geliştirilmiş yazılımı sayesinde önemli çözümler sunar.

Yeni

Hiden Analytical MAXIM Dinamik İkincil İyon Kütle Spektrometresi

Hiden MAXIM; pozitif, negatif, nötr, statik ve dinamik analitik uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir ikincil iyon kütle spektrometresidir.

Yeni

Hiden Analytical SIMS/SNMS Workstation İkincil İyon Kütle Spektrometresi

İkincil iyon kütle spektrometri tekniği, yüzey karakterizasyonunda kullanılan ve birkaç yüz nanometre seviyesinden tekil atomik tabaka mertebesine kadar geniş bir aralıkta yüksek hassasiyet ile çalışmanızı sağlayan bir yöntemdir.

Yeni

Hiden Analytical XBS MBE Süreç Takip Sistemi

İnce film kalite-kontrol çalışmalarındaki tekrarlanabilirlik ihtiyacını moleküler ışın kaynağı üzerindeki kontrol yeteneği ile sağlayan XBS, çoklu ışın kaynaklarının eş-zamanlı olarak gözlemlenmesi için tasarlanmış kuadrupol kütle spektrometresidir.

Bu incelikte filmlerin oluşturulması ancak kontrollü yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin Langmuir ve Langmuiir-Blodgett sistemler ile tek molekül kalınlığında katmanlar üretebilir ve bu katmanları oluşturan moleküllerin kontrollü bir şekilde dizilmelerini sağlayabilirsiniz. Multi Parametrik Yüzey Plazmon Rezonans sistemleri ve QCM-D sistemleri ile katman oluşumunun performansını takip edebilir, yüzey fonksiyonluğunu kontrol edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak ince film geliştirmek ve işlemek için moleküler ışınlı epitaksiyal büyüme (MBE), iyon demeti aşındırma (IBE), atomik katman biriktirme (ALD), kimyasal buhar biriktirme (CVD) gibi vakum altında çalışılan yöntemler kullanılabilmektedir. Her bir yöntem özel bir uygulamaya yönelik kullanılır ve istenen özelliklerde ince filmler elde etmek için özel işlem parametreleri gerektirir. İnce film karakterizasyon sistemlerimiz ile ince film üretim süreçlerinizi daha iyi analiz ederek optimize edebilirsiniz, filmlerinizin kalitesini kontrol edebilirsiniz.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.