Katalizör Karakterizasyon Sistemleri

Dünyanın her yerinde katalizörler, kimyasal süreçleri etkinleştirmesi ve hızlandırmasıyla başarılı ekonomileri ve toplumları ayakta tutan malzemeler haline gelmiştir. Kataliz, temiz su, temiz enerji ve sürdürülebilir gıda kaynakları elde etmek üzere ihtiyaç duyulan ya da gelecekte duyulacak süreçlere yardımcı olabilecek önemli bir kaynaktır.

Yeni

Hiden Analytical CATLAB-FB Tüp Fırın ile Akuple Otomatik Mikroreaktör / MS Sistemi

Katalizörlerin; sıcaklık programlı desorpsiyon (TPD), redüksiyon (TPR) ve oksidasyon (TPO) teknikleri ile karakterizasyonunda fırın, mikroreaktör ve kütle spektrometesini bir araya getiren CATLAB-FB eşsiz çözümleri ile siz araştırmacılara önemli fayda sağlamaktadır.

Yeni

Hiden Analytical CATLAB-PCS Otomatik Mikroreaktör / MS Sistemi

Katalizörlerin; sıcaklık programlı desorpsiyon (TPD), redüksiyon (TPR) ve oksidasyon (TPO) teknikleri ile karakterizasyonunda fırın, mikroreaktör ve kütle spektrometesini bir araya getiren CATLAB-PCS eşsiz çözümleri ile siz araştırmacılara önemli fayda sağlamaktadır.

Yeni

Hiden Analytical SpaciMS Gelişmiş Katalizör Örnekleme Sistemi

SpaciMS, uzaysal çözünürlükte kapiler girişleri ile türünün tek örneği olan gelişmiş bir katalizör örnekleme sistemidir.

Yeni

Hiden Analytical TPD Workstation Sıcaklık Programlı Desorpsiyon Ünitesi

Sıcaklık programlı desorpsiyon (TPD) ve ultra yüksek vakum (UHV) çalışmaları için geliştirilen TPD Workstation, kullanıcı-dostu örnek yerleştirme teknolojisi ile istenmeyen desorpsiyon piklerinin önüne geçmenizi sağlar.

Yeni

Micromeritics AutoChem 2950 HP Yüksek Basınçlı Otomatize Katalizör Karakterizasyon Sistemi

AutoChem 2950 HP kemisorpsiyon analiz cihazı, 1000 psia'ya kadar yüksek basınçlarda ve -100 ila 1100 ° C sıcaklıklarda numune hazırlayabilen ve otonom olarak analiz edebilen yüksek basınçlı katalizör karakterizasyon sistemidir.

Yeni

Micromeritics AutoChem II 2920 Tam Otomatik Katalizör Karakterizasyon Sistemi

AutoChem II 2920, katalizör araştırmalarınız için laboratuvarınıza kimyasal adsorpsiyon ölçümleri ve sıcaklık programlı deneyleri kapsayan bir dizi hassas ölçüm yeteneği ekleyen tam otomatik bir karakterizasyon sistemidir.

Yeni

Micromeritics ChemiSorb 2720 / 2750 Katalizör Karakterizasyon Sistemi

ChemiSorb 2720 ve ChemiSorb 2750, katalizörlerin geliştirilmesi, test edilmesi ve üretilmesinde temel olan kimyasal ve fiziksel adsorpsiyon testlerini ekonomik hale getirir. Numune tarafından tutulan veya numune yüzeyinden salınan gaz miktarının, bir Termal İletkenlik Dedektörü (TCD) ile izlendiği dinamik (akan gaz) analiz tekniği kullanılır.

Yeni

Micromeritics ChemiSorb HTP Çok Portlu Katalizör Karakterizasyon Sistemi

ChemiSorb HTP, metal dispersiyon yüzdesini, aktif metal yüzey alanını, aktif partiküllerin boyutunu ve katalizör malzemelerinin yüzey asiditesini belirleyen tam otomatik bir yüksek çıktılı kemisorpsiyon analiz cihazıdır.

Katalizör geliştirme, üretim süreçlerinde enerji tasarrufunun yanı sıra verimi ve seçiciliği artırarak mevcut süreçleri iyileştirmeye odaklanır. Ayrıca yeni katalizörler, henüz kullanılamayan hammaddelerin kullanılması veya geri dönüştürülebilir atıkların arıtılması için yeni yöntemler geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Birçok heterojen katalizör, karmaşık mimari ve boyut dağılımı gösterebilen spesifik yüzey alanlarına sahip gözenekli malzemelerdir. Katalizörlerin yüzey alanı, gözenek hacmi ve ortalama gözenek boyutu, kataliz için uygun yerlerin sayısını belirlemede önemli bir rol oynar. Katalizör karakterizasyonunda gözeneklilik ve yüzey özellikleri, bir katalizörün fiziksel yapısını veya bileşim seçeneklerini anlamak, daha iyi performans elde etmeyi ve hataların asgari seviyeye çekilmesini sağlayacaktır.

Termal analiz teknikleri, numune ağırlığındaki değişiklikleri gözlemleyerek katalizörlerin hazırlanması sırasında meydana gelen değişiklikleri (oksidasyon, kalsinasyon ve indirgeme gibi) ölçmek için kullanılabilir. Kütle spektrometrisinin TGA, DTA, DSC gibi termal analiz teknikleri ile kombinasyonu, ayrıca, ayrıştırılmış türler ve ayrışma ürünleri hakkında önemli bilgiler sağlayabilir ve bu da hazırlama sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.