Oto analizör cihazları, farklı numune türlerinde belirlenen parametrelerin sonucunu elde etmek için yapılacak tüm analiz aşamalarını otomatik olarak yapan sistemlerdir.

Yeni

Skalar BluVision Kesikli Otoanalizör

BluVision, amonyak, nitrat, nitrit, orto - fosfat, sülfat, klorür gibi kolorimetrik analizler için tam otomasyon sağlayan kesikli oto analizördür.

Yeni

Skalar SP2000 Robotik Analizör

Skalar SP2000 robotik otomasyon sistemi , BOİ, KOİ, test kiti uygulamaları, pH, iletkenlik (EC), alkalinite ve diğer titrasyonlar, bulanıklık, renk, İyon Seçici Elektrot (ISE) uygulamaları, partikül boyutu dağılımı, otomatik tartım, numune filtrasyonu vb. analiz kombinasyonları veya özel uygulamalar da çözüm sağlar.

Yeni

Skalar San++ Advanced Otoanalizör

San++ sürekli akış analizörlerinden, San ++ Advanced serisi genişletilmiş olanaklara sahip en yüksek kapasiteli ünitesidir. Bu yeni ve genişletilmiş sürekli akış analizörü, altı analitik modüle kadar kapasite ile tek bir analizörde daha fazla sayıda analitik olarak karmaşık analizin yapılmasına olanak tanır.

Yeni

Skalar San++ Classic Otoanalizör

San++ Sürekli akış analizörlerinden , San ++ Classic serisi , San++ serisinin en son özelliklerini ve gelişmelerini, beş parametreye kadar analiz kapasitesine sahip modern ve geliştirilmiş bir tasarımda bir araya getiren en yaygın otoanalizör modelidir.

Yeni

Skalar San++ Compact Otoanalizör

San++ Sürekli akış analizörlerinden , kompakt tasarımı ve en az yer kaplamasına rağmen San++ Compact aynı yüksek otomasyon seviyesini sağlar. 2-3 parametrenin otomasyonuna ihtiyaç duyan laboratuvarlar için ideal çözüm sağlar.

Oto analizörler, su, atık su, bitki, tütün, bira gibi birçok farklı numune türünde kullanılabilir.

Oto analizör cihazları, özellikle kompleks analizler olarak adlandırılan analizlerde, birden fazla analiz basamağı içerdiğinden, kullanıcı ve ekipman hatalarından gelebilecek olan sorunları ortadan kaldırma, yoğun numune akışı karşısında hız kazanma hem çevreye duyarlılık hem de düşük analiz maliyetleri açısından daha az kimyasal kullanımı ile ön plana çıkmaktadır.

Oto analizör sistemleri kendi içerisinde birden fazla bileşeni barındırmaktadır. Kimyasal ve numune beslemesi için pompa üniteleri, analize göre kendi içerisinde dahili olan parçalama, distilasyon, difüzyon gibi kimyasal işlemleri yapan modülleri ve parametreye bağlı olarak farklı dedektörler ile çözüm sağlar.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.