Numune hazırlama; kromatografi sistemlerinde analitik sürecin önemli bir aşamasıdır. Doğru numune hazırlık basamakları kontaminasyonun önlenmesine yardımcı olur, doğruluğu artırır ve hatalı sonuç riskini azaltır.

Yeni

Biotage EVOLUTE EXPRESS SPE Kolonları

EVOLUTE EXPRESS SPE Kolonları, içerdiği su le yıkanabilir polimer bazlı sorbentler sayesinde ilaçları ve diğer analitleri ayırmak için geliştirilmiş numune hazırlama ürünleridir. LC-MS/MS ile analit miktarının tayini için özel olarak geliştirilen EVOLUTE sorbentleri, kirli ekstraktlardan kaynaklanan iyon baskılama ve matris etkileri sorunlarına oldukça etkili bir çözüm sunar.

Yeni

Biotage EVOLUTE HYDRO SPE Kolonları

EVOLUTE HYDRO katı faz ekstraksiyon kolonları ve 96 kuyucuklu plakalar; sağlam, yüksek kaliteli EVOLUTE® SPE sorbentlerini Hydro Frit teknolojisiyle birleştirerek idrar numunelerinin etkili hidrolizini sağlar.

Yeni

Biotage ISOLUTE Filter+ SPE Kolonları

ISOLUTE® FILTER+ SPE kolonları ve plakaları, UPLC-MS/MS analizinden önce biyolojik numunelerin filtrasyonunu sağlar. Numunedeki partiküllerinin analitik UPLC kolonuna ulaşmasını önleyerek analitik sistemi zaman içinde partikül birikiminden korumak için tasarlanmıştır.

Yeni

Biotage ISOLUTE HYDRO DME+ SPE Kolonları

ISOLUTE® HYDRO DME+ SPE kolonları ve plakaları, LC-MS/MS için biyolojik örnekleri temizlemenin hızlı ve uygun maliyetli çözümüdür. Kolay bir iş akışı kullanarak matris bileşenlerinin ve hidroliz enziminin idrar ve diğer biyolojik sıvı numunelerinden son derece verimli bir şekilde çıkarılmasını sağlar.

Yeni

Biotage ISOLUTE PLD+ SPE Kolonları

ISOLUTE® PLD+ SPE kolonları ve plakaları; analit hassasiyetini zahmetsizce arttırmak amacıyla tasarlanmıştır. ISOLUTE® PLD+ protein ve fosfolipit uzaklaştırma plakaları ve kolonları, LC-MS/MS analizi için etkili ve kolay bir numune temizliği sağlar. ISOLUTE PLD+, rutin iş akışına hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir.

Yeni

Biotage ISOLUTE PPT+ SPE Kolonları

ISOLUTE PPT+ SPE kolonları ve plakaları, sahip olduğu filtrasyon sistemi, biyolojik sıvı numunelerinden verimli protein giderme için otomatikleştirmesi kolay bir çözüm olarak tasarlanmıştır

Yeni

Biotage ISOLUTE QuEChERS SPE Kolonları

ISOLUTE Quechers, karmaşık matrislere sahip gıda numunelerinin QuEChERS tuz destekli ekstraksiyonunun ardından dispersif SPE kullanarak karmaşık numunelerin basit bir şekilde temizlenmesini ve analize hazır hale gelmesini sağlar.

Yeni

Biotage ISOLUTE SLE+ SLE Kolonları

ISOLUTE SLE+, destekli sıvı ekstraksiyon plakaları ve kolonları, yüksek analit geri kazanımları için analitlerin biyolojik sıvılardan ekstraksiyonu ile saf protein ve fosfolipit içermeyen ekstraktlar sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Yeni

Biotage ISOLUTE SPE SPE Kolonları

ISOLUTE SPE+, analitlerin biyolojik sıvılardan ekstraksiyonu, yüksek analit geri kazanımları ve saf protein ve fosfolipit içermeyen ekstraktlar sağlamak üzere tasarlanan destekli sıvı ekstraksiyon plakaları ve kolonlarıdır.

Yeni

Biotage Mikro SPE Mikroelüsyon Plate'leri

Mikro SPE mikroelüsyon plakaları, manuel veya otomatik numune hazırlama iş akışını tekrarlanabilir, yüksek kesinlikte analitik sonuçlar sunarken mükemmel numune temizliği sağlar.

Analiz edilmek istenen yüzlerce farklı örnek çeşidi olabilir. Yüzlerce farklı örnek ise yüzlerce farklı matris demektir. Farklı matrisler, farklı numune hazırlama teknikleri gerektirir.

Kromatografi sistemleri için, numune hazırlığı olarak sıvı-sıvı ekstraksiyonu (LLE), katı faz ekstraksiyonu (SPE), katı-sıvı ekstraksiyonu (SLE) numune hazırlama yöntemleri mevcuttur.

Bu tür numune hazırlama sistemleri için kullanılacak olan analize bağlı birçok farklı sarf malzeme bulunmaktadır. Katı faz ekstraksiyon kartuşları ve katı-sıvı ekstraksiyon kartuşları bu sınıf içerisinde yer almaktadır.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.