Yüzey ve Malzeme Karakterizasyonu

Malzeme kavramı, en çarpıcı gerçekliklerden biri olarak hayatımızda, etrafımızda, kısacası her yerdedir. Devam etmekte olan birçok araştırma-geliştirme projesi ve kalite kontrol prosesi malzemeleri ve malzemelerin davranışları ve kullanımlarını belirleyici özellikte olan yüzeylerini şu ya da bu şekilde içermektedir.

Öne çıkan ürünler
Öne çıkan ürünler
Öne çıkan ürünler

Son üründen moleküler seviyeye kadar yüzey davranışının ve malzeme özelliklerinin kapsamlı şekildeki karakterizasyonu, anlamlı bir yapı-özellik ilişkisi kurulması açısından kritik önemdedir. Yüksek performanslı ve fonksiyonel malzemelerin geliştirilmesi ve modifikasyonları ile kalite kontrol çalışmaları kapsamında, temizlik ve kaplama uygulamaları, katalizör veya sensör aktiviteleri, biyo-uyumlululuk çalışmaları, toz malzemeler, yüzey ve arayüzey reolojisi, yüzey aktif malzemeler, adsorban malzemeler, nanopartiküller, süspansiyon ve emülsiyonlar günümüzde yüzey ve malzeme karakterizasyonu alanının bazı temel başlıklarını oluşturmaktadır. Bunun için araştırmacıların ve imalatçıların, yüzey pürüzlülüğü, kimyasal heterojenlik ve haritalandırma, derinlik profili, gözeneklilik, ıslanabilirlik, elementel kompozisyon, yoğunluk, kalorifik değer, akış özellikleri, sertlik, katılık ya da elastikiyet, dayanım, elektriksel yük vb. fiziksel, kimyasal, elektriksel ve mekanik özellikleri dahil olmak üzere birçok parametreyi doğru biçimde analiz etmesi gerekmektedir. Bu perspektifle hem araştırmacılara hem de imalatçılara yönelik sunmakta olduğumuz çok yönlü yüzey ve malzeme karakterizasyonu çözümlerine ulaşabilirsiniz.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.