Yüzey ve Porozite Karakterizasyon Sistemleri

Yüzey alanı ve gözeneklilik, katı fazda bulunan malzemelerin kalitesini ve karakterini etkileyen fiziksel özelliklerdir. Malzemelerin gözenekli özelliklere sahip olması özellikle geçirgenlik, ayırma, kataliz ya da seçici adsorpsiyon gibi amaçlar için kullanılmalarını sağlamıştır. Geniş yüzey alanı ve küçük gözenek boyutlarına sahip olması gözenekli bir malzemenin yüzeyinin etkileşime ne kadar yatkın olduğunun göstergesidir.

Yeni

Micromeritics 3Flex BET Yüzey Alanı, Mikro Gözenek Boyutu ve Kimyasal Adsorpsiyon Karakterizasyon Sistemi

3Flex, adsorpsiyon, desorpsiyon ve buhar sorpsiyonu kapasitesi, fizisorpsiyon ve kemisorpsiyon arasında geçiş yapma esnekliği ile performansı ve güvenilirliği birleştirerek yüksek memnuniyet oranıyla liderliğini kanıtlamıştır.

Yeni

Micromeritics ASAP 2020 Plus BET Yüzey Alanı, Mikro Gözenek Boyutu ve Kimyasal Adsorpsiyon Karakterizasyon Sistemi

ASAP 2020 Plus çeşitli otomatik gaz sorpsiyon tekniklerini tek, ancak güçlü bir masa üstü cihazda birleştirir. Sürekli genişleyen analitik gereksinimleri olan malzeme analiz laboratuvarlarına yüksek kaliteli yüzey alanı, gözeneklilik ve kimyasal adsorpsiyon izoterm verileri sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Yeni

Micromeritics ASAP 2060 BET Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Ölçüm Cihazı

ASAP 2060 küçük ayak izli platformunda son derece güvenilir yüzey alanı ve mikro gözeneklilik sonuçları sağlar.

Yeni

Micromeritics ASAP 2425 Çok Portlu BET Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Ölçüm Cihazı

ASAP 2425 çok portlu yüzey alanı ve gözenek analiz cihazı, yoğun çalışan laboratuvarlara yüksek doğrulukta ve hassasiyette yüzey alanı ve gözeneklilik verileri sağlarken, iş akışlarını genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Yeni

Micromeritics ASAP 2460 Çok Portlu BET Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Ölçüm Cihazı

ASAP 2460 modüler portlu yüzey alanı ve gözenek analiz cihazı, yüksek performanslı ve yüksek çıktıyla veri üretimi için tasarlanmıştır ve kullanıcı gereksinimleriyle beraber genişleme adına özel bir imkân sunar.

Yeni

Micromeritics AutoPore V Cıvalı Porozimetre (MIP)

AutoPore V Serisi Civa Porozimetreleri, daha geniş bir gözenek boyutu dağılımını diğer yöntemlerden daha hızlı ve doğru bir şekilde belirleyebilir.

Yeni

Micromeritics BTA (Breakthrough Analyzer) Selektif Dinamik Adsorpsiyon Sistemi

BreakThrough Analyzer (BTA), prosesle ilgili koşullar altında adsorban performansının kesin karakterizasyonu için esnek bir gaz dağıtım ve yönetim sistemidir. Bir akış sistemi kullanarak gaz/buhar karışımları için güvenilir adsorpsiyon verileri sağlar

Yeni

Micromeritics FlowSorb III BET Yüzey Alanı Tayin Cihazı

Flowsorb III, akışkan gaz metodu ile tek noktalı ya da çok noktalı analizlerinizi gerçekleştirmek için tasarlanan bir BET yüzey alanı tayin cihazıdır. 0.01 - 1,000 m2/g aralığındaki numuneler için yüksek hız, doğruluk ve güvenilirlikte sonuçlar üretir.

Yeni

Micromeritics Gemini VII BET Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Ölçüm Cihazı

Gemini VII 2390 serisi yüzey alanı analiz cihazları, hızlı ve güvenilir bir şekilde doğru ve tekrarlanabilir yüzey alanı ve gözeneklilik sonuçları üretmenizi sağlamak için tasarlanmıştır.

Yeni

Micromeritics TriStar II PLUS BET Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Ölçüm Cihazı

TriStar II Plus, mükemmel performans ve analiz hızı sağlayan otomatik, üç istasyonlu bir yüzey alanı ve gözenek analiz cihazıdır. Mevcut üç analiz portu ile TriStar II Plus, size yüksek veri üretimi ve gelişmiş veri analizi özellikleri sunar.

Yeni

Surface Measurement Systems DVS Adventure Dinamik Buhar Sorpsiyonu Analiz Cihazı

DVS Adventure, katı hal malzemelerinin sorpsiyon özelliklerine ilişkin benzersiz doğruluk ve ayrıntılı bilgi sağlamak üzere dinamik buhar sorpsiyon yöntemini kullanan gelişmiş bir su buharı sorpsiyon analizörüdür.

Yeni

Surface Measurement Systems DVS Carbon Gravimetrik CO2 Yakalama Analizörü

DVS Carbon, malzemelerin karbon yakalama, depolama ve kullanma performansını analiz etmek üzere geliştirilmiş gravimetrik hassasiyet, nem kontrolü ve gelişmiş karıştırma yeteneklerini bir arada sunan bir gravimetrik sorpsiyon analiz cihazıdır.

Yeni

Surface Measurement Systems DVS Discovery Gelişmiş Buhar Sorpsiyonu Analiz Cihazı

SMS DVS Discovery, yenilikçi ikili-terazi tasarımına sahip gravimetrik buhar sorpsiyon sistemidir. Sistemin olağanüstü buhar üretim kapasitesi ve hassas sıcaklık kontrolü operatör süresini en aza indirirken yüksek verim elde edilmesini sağlar.

Yeni

Surface Measurement Systems DVS Endeavour Çok Portlu Dinamik Buhar Sorpsiyonu Analiz Cihazı

DVS Endeavour, 5’li parallel gravimetric sorpsiyon analiz cihazıdır. Sistem sıcaklığı ve bağıl nemi hassas bir şekilde kontrol edip ölçerken aynı anda 5 numuneye kadar kütledeki en yüksek çözünürlük değişikliklerini kaydeder.

Yeni

Surface Measurement Systems DVS Intrinsic Plus Dinamik Subuharı Sorpsiyonu Analiz Cihazı

DVS Intrinsic PLUS, yüksek düzeyde performans ve kullanım kolaylığına sahip çok çeşitli numuneler üzerinde karmaşık ve ayrıntılı sorpsiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine olanak tanıyan Dünyanın en küçük otomatik Dinamik Buhar Sorpsiyon cihazıdır.

Yeni

Surface Measurement Systems DVS Resolution Dinamik Buhar Sorpsiyonu Analiz Cihazı

DVS Resolution, karmaşık sorpsiyon davranışlarının incelenmesine benzersiz yetenek ve hassasiyet getiren ikili buharlı gravimetrik sorpsiyon analizörüdür. Cihaz, kütledeki en yüksek çözünürlükteki değişiklikleri kaydederken sıcaklığı ve bağıl nemi hassas bir şekilde kontrol etme ve ölçme yeteneğine sahiptir.

Yüzey alanı, katıların nasıl yandığı, çözündüğü veya birbirleriyle nasıl reaksiyona girdiği gibi özelliklerin belirlenmesini sağlar.

Bir katı malzemeyi oluşturan atomların çoğu, katı kütlesindeki diğer atomlarla çevrilidir ve bağ kurabileceği tüm yönlerde bağlıdır. Oysa katının yüzeyinde kalan atomlar tam bağ kuramazlar. Van der Waals etkileşim kuvvetleri nedeniyle, bu yüzey atomları daha reaktiftir ve atomik kuvvetlerin dengesizliğini karşılamak için gaz, buhar ve sıvılarla etkileşime girmek isterler. Yüzey atomlarının bu eğilimi, yüzey alanı ve porozite özelliklerinin karakterizasyonu konusunda pek çok metodun geliştirilmesini sağlamıştır.

Aklınızda soru işareti kalmasın.

İletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım.